Waterschap verbiedt onttrekken van water uit sloten en beken


Vanaf maandag 18 mei geldt er in grote delen van het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater.

Verbod op onttrekken oppervlaktewater

Het waterschap overweegt om ook grondwateronttrekkingen te beperken of te gaan verbieden. Aanhoudende droogte en oplopend neerslagtekort vragen om ingrijpen.

Het gebied waarop het verbod van toepassing is, zijn de sloten, beken en kanalen waar geen aanvoer van water uit de Nederrijn, IJssel en Randmeren mogelijk is. In het stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering geldt het  onttrekkingsverbod daarom niet, omdat het waterschap hier water kan inlaten vanuit de IJssel.

Aanleiding voor de maatregelen is de droogte en het oplopende neerslagtekort. Door een droog en warm voorjaar met veel wind is er vooral door verdamping in korte tijd een flink neerslagtekort ontstaan.

Het verbod om water te onttrekken aan het oppervlaktewater geldt voor onbepaalde tijd. Agrariërs en bedrijven die gebruik maken van oppervlaktewater die in de gebieden liggen waar het verbod van toepassing is, zijn door het waterschap geïnformeerd.
Meer informatie: www.vallei-veluwe.nl/droogte