We verduurzamen ons vastgoed


Dit jaar verduurzamen we de gymzaal aan de Kruizemuntstraat in Voorst.

We zijn hard aan het werk om op lokaal niveau de energietransitie vorm te geven. Hierbij hoort het duurzamer maken van het gemeentelijke vastgoed. We hebben verschillende gebouwen in beheer. Bijvoorbeeld het gemeentehuis, het zwembad, de sporthallen en de gymzalen. Bij veel van deze gebouwen is winst te behalen door deze te verduurzamen.

Energie besparen en duurzaam opwekken

Deze gebouwen, de openbare verlichting, de rioleringspompen enzovoorts verbruikten in 2019 samen jaarlijks zo'n 2,5 mln. kWh aan stroom en 320.000 m³ aan gas. In 2030 willen wij 50% energie besparen op gebouwen en 40% op openbare verlichting. De rest van het energiegebruik willen we duurzaam opwekken. Als we de gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken, leveren we een belangrijke bijdrage aan het halen van deze doelen.

Kansen

De verduurzaming van het eigen en maatschappelijk vastgoed moet haalbaar, betaalbaar en financierbaar zijn. Deze verduurzaming zorgt voor minder CO2 uitstoot en besparing op energiekosten. Het geld dat wij hiermee besparen kunnen we inzetten voor andere maatschappelijke doeleinden. Met goede voorbeeldprojecten sporen we de samenleving aan om in 2050 CO2-arm te wonen, werken en recreëren.

Gymzaal in Voorst

Dit jaar beginnen we met het verduurzamen van de gymzaal aan de Kruizemuntstraat in Voorst. De duurzame renovatie met isolatie, zonnepanelen, elektrische verwarming en led verlichting draagt bij aan het energieneutraal en gasloos maken van de gymzaal. Dit is een mooi voorbeeld van het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed.