We zijn van start met het verkeersplan voor Twello!


Wij gaan opnieuw aan de slag voor een verkeersplan voor Twello. In 2023 stelden wij een plan van aanpak op voor een nieuw verkeersplan voor Twello en in 2024 maken wij daar werk van. Het verkeersplan wordt een totaalplan waarin wij voor alle verkeersdeelnemers de juiste plek zoeken. Waar kun je straks veilig fietsen? Hoe kom je vlot bij de bedrijven en de winkels? Hoe maken we verkeersonveilige plekken weer veiliger? In een totaalplan komt alles samen en maken wij de juiste afwegingen.

Nieuwsbrief

Tijdens het opstellen van het verkeersplan voor Twello verspreiden wij nieuwsbrieven. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de stappen die wij doorlopen en welke mogelijkheden u heeft om uw inbreng te leveren. Het onderwerp ‘verkeer in Twello’ leeft nog steeds en wij blijven u uitnodigen om met ons mee te denken! Kijk op voorst.nl/verkeersplan-twello voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Hoe komen wij tot een verkeersplan?

Adviesbureau Sweco is geselecteerd om ons te helpen bij het opstellen van het verkeersplan. Op basis van actuele informatie, verschillende verkeersonderzoeken en de inbreng uit de samenleving komen zij tot een advies voor een verkeersplan. Met het advies stellen wij vóór de zomer van 2024 een Koersnota op: een document waarin een aantal belangrijke hoofdlijnen van het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de zomer werken wij het plan verder uit tot een compleet verkeersplan, waarin duidelijk wordt wat er allemaal nodig is om het verkeersplan uit te voeren.

Wij stellen een klankbordgroep samen. De klankbordgroep bestaat uit belanghebbende partijen, die ook uitgenodigd waren bij het opstellen van het plan van aanpak. Naast de klankbordgroep stellen wij een meedenkgroep samen. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten waar u informatie ontvangt en uw inbreng kunt geven.

Uitnodiging: Denk mee over het verkeer in Twello

Voor het verkeersplan willen wij een meedenkgroep vragen om dit jaar vier keer met ons mee te denken over het verkeer in Twello. De meedenkgroep krijgt een raadplegende rol. Zij geeft raad en tips op de stappen die we zetten. Bent u een betrokken inwoner, ondernemer of verkeersdeelnemer? En bent u in staat om het gemeenschappelijke belang van ons mooie dorp in te brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om ons een mail te sturen.

De meedenkgroep bestaat uit maximaal 8 personen. Daarbij streven wij naar een gevarieerde groep, die een goede afspiegeling isvan onze samenleving. Bij meer dan 8 aanmeldingen maken wij hieruit een selectie. Stuur een mail naar verkeersplantwello@voorst.nl en geef kort aan wie u bent en waarom u graag wilt meedenken over het verkeersplan voor Twello. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 februari 2024. De eerste bijeenkomst met de meedenkgroep vindt plaats op dinsdag 5 maart 2024. Nadere informatie volgt.