Week van de Ondermijning | Integrale controle


De gemeente Voorst heeft in goede samenwerking met de politie, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Belastingdienst op donderdag 14 oktober jl. een integrale controle gehouden bij een autodemontagebedrijf in Teuge.

 

Integrale controle Teuge

Naar aanleiding van signalen van ondermijnende activiteiten vond daar donderdagmiddag een zogeheten ‘integrale controle’ plaats. Daarbij is onder meer gekeken naar de registratie van verkoop (zoals vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening / Apv), de brandveiligheid (vereisten zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012), de milieuwetgeving (activiteitenbesluit milieubeheer), of het terrein gebruikt wordt in overeenstemming met het bestemmingsplan en of er sprake is van illegale bouwwerken (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ter plaatse bleek de registratie van in- en verkoop van auto’s en auto-onderdelen niet te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Op het terrein zijn meerdere gestolen auto’s en gestolen auto-onderdelen aangetroffen. Ook stonden er auto’s waarvan de herkomst niet duidelijk is, bijvoorbeeld door weggevijlde chassisnummers. Tijdens de controle viel daarnaast een aantal zaken op met betrekking tot de brandveiligheid en het gebruiksdoel van objecten. Dit wordt nader onderzocht. De omgevingsdienst deed een aantal constateringen waar ook nader onderzoek uit volgt.

Klik op de onderstaande link voor het persbericht van de politie.

https://bit.ly/3FZyA6D