Week van respect groot succes!


Van 8 t/m 14 november was het de Week van respect. Verschillende organisaties uit de gemeente Voorst, die samenwerken vanuit het ‘Jaar van Elkaar’ organiseerden activiteiten die gericht zijn op inclusiviteit en diversiteit. Want: Iedereen hoort er bij en mag er zijn.

Activiteiten

Op maandag 8 november was de uitreiking van het eerste Jos Penninxje. In de dorpskerk in Wilp won Alex Frederiks deze penning als waardering voor zijn inzet als ambassadeur aangepast sporten. Hij stimuleert mensen met én zonder handicap tot sporten en is door zijn enthousiasme een inspiratiebron voor velen. De uitreiking van de penning voor de meest 'inclusieve held' in de Gemeente zal in ieder geval een vervolg krijgen. De stichting Inclusive Wave adopteert de uitreiking en met financiële ondersteuning van Rotary en een subsidie voor maatschappelijke initiatieven zal de uitreiking van het Jos Penninxje jaarlijks terugkeren.

Op dinsdag 9 november was er een filmavond, georganiseerd door Inclusive Wave. De film ‘Green Day werd gedraaid en er was een boeiend nagesprek. Henk Veneman van Inclusive Wave geeft aan: ‘Het was een gemêleerd gezelschap en de dankbaarheid van de aanwezigen was groot. Ik kijk terug op een mooie avond!’

Inclusive Wave heeft ook gastlessen op enkele basisscholen gegeven. Hierbij was het thema ‘Respectvol communiceren’. De reacties van de deelnemende scholen waren erg positief.

Online werden er tijdens de week drie leuke filmpjes gedeeld die waren opgenomen in het kader van ‘Verhalen van Elkaar’. Wilco Jansen, Martheke Reuzel en Bert Jansen vertelden daarin meer over zichzelf, de maatschappij en wat respect voor hen betekent

Op zaterdag 13 november organiseerde de Bibliotheek Brummen | Voorst de Human Library. Bezoekers konden in gesprek gaan met een levend boek. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant, ook met de werkelijkheid? Er zijn 27 gesprekken gevoerd en de deelnemers beoordeelden de Human Library met een 8,2! De deelnemers gaven aan dat ze meer begrip hebben gekregen voor de situatie van het boek. Een van de deelnemers gaf  aan: “Het was een mooi persoonlijk gesprek over een onderwerp waar je niet dagelijks over praat.”

Respectlunch

Ook was er tijdens de Week van respect de respectlunch. Met de lunch wordt stilgestaan bij een thema waar in het dagelijks leven vaak snel aan voorbij wordt gegaan. Zeven organisaties in de gemeente namen deel aan de lunch. Ook vond er tweemaal een inlooplunch plaats. Er zijn verschillende mooie gesprekken geweest. Zo ging het bij een gesprek bijvoorbeeld over wat een ‘goede sociale vibe in de gemeente Voorst’ betekent. De één denkt dat de zorg voor het groen in de gemeente belangrijk is. Een ander vindt dat de gemeente als organisatie ‘heel goed naar de persoon kijkt’. En weer een ander vindt dat respect bij goed luisteren begint. ‘En dat lukt vaak wel, maar niet altijd. En dan begrijp je elkaar niet. Terwijl, je wil eigenlijk dat je elkaar vindt, dat als het ware de dingen in mekaar klikken.’

Enthousiaste terugblik

De deelnemende organisaties kijken terug op een geslaagde week. De activiteiten hebben bijgedragen aan begrip voor elkaar, omkijken naar elkaar en respect voor elkaar. Organisator Kim Arntzen geeft ook aan: ‘Dit smaakt naar meer!’