Herinrichting Van Ghentstraat Twello


Deze week startten de werkzaamheden.

Huidige situatie van Ghentstraat

Aannemersbedrijf NTP werkt in opdracht van onze gemeente aan de herinrichting van de Van Ghentstraat in Twello. De werkzaamheden starten op maandag 24 februari en duren tot half juni 2020. De Van Ghentstraat is vanaf 2 maart afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkgedeelte lopen.

Aansluiting Stationsstraat op Dorpsstraat afgesloten
In de week van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari start Vitens met het aanpassen van de waterleiding. Deze werkzaamheden zijn in de Dorpsstraat ter hoogte van de Van Ghentstraat. Hiervoor breken zij het straatwerk op. Dit betekent dat deze week ook de aansluiting van de Stationsstraat op de Dorpsstraat afgesloten is voor autoverkeer.

Winkels blijven bereikbaar
In de week van maandag 2 maart start NTP met de herinrichting van de Van Ghentstraat. Dit gebeurt in fasen. De eerste fase is het gedeelte vanaf de Dorpsstraat tot ongeveer Bakker Bart – Schuurman Schoenen. Na de aanleg van de nieuwe riolering maakt NTP een nieuwe verharding op het weggedeelte. Tijdens deze werkzaamheden blijft de oude verharding voor de winkels liggen. Als het weggedeelte klaar is volgen de verhardingen voor de winkels. De winkels blijven altijd bereikbaar, in het uiterste geval via loopschotten.

Werkzaamheden half juni gereed
De tweede fase is de Van Ghentstraat tot aan de Barteldweg. Ook hier legt NTP eerst nieuwe rioleringen en verhardingen in het weggedeelte en volgen daarna de verhardingen voor de winkels. Bij elkaar duren de werkzaamheden van NTP volgens planning dertien werkweken. Verschillende feestdagen zorgen ervoor dat de werkzaamheden halverwege juni 2020 af zijn, tenzij zich een onverwachte situatie voordoet.

Hinder en overlast
De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaakt hinder. De gemeente probeert deze hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen altijd alle bestemmingen bereiken. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 0571-27 99 11 en vraag naar Geert Meijerink of Henri van Veldhuisen. U kunt ook e-mailen naar g.meijerink@voorst.nl of h.vanveldhuisen@voorst.nl. Bekijk ook de projectpagina op deze website.