Werk aan de weg: opheffen voorrangsregeling in 60 zone


In week 44 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

60 km zone

In de gemeente Voorst maken veel wegen in het buitengebied deel uit van een 60 km zone. In een 60 km zone geldt over het algemeen dat wegen gelijkwaardig zijn. Verkeer van rechts heeft dan voorrang. Daarom heft de gemeente op diverse kruisingen in de 60 km zones de voorrangsregeling op. In 2019 zijn al veel verkeersborden verwijderd. Daarvoor heeft het college toen een verkeersbesluit genomen. Nu worden ook de voorrangssituaties opgeheven door de verkeerstekens op het wegdek te verwijderen. In week 44 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Verkeershinder

De werkzaamheden worden in de week van 26 tot en met 30 oktober uitgevoerd. Helaas is enige korte verkeershinder tijdens de werkzaamheden niet te voorkomen. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden er tijdelijke verkeersborden geplaatst. Deze verkeersborden waarschuwen de verkeersdeelnemers voor de gewijzigde situatie.

Welke kruisingen worden gelijkwaardig?

De kruisingen op de Zwarte Kolkstraat met de Blankenhuisweg, Slangengatweg en de Hildestraat worden gelijkwaardig. En aan de Zonnenbergstraat wordt de kruising met de Hildestraat gelijkwaardig. Op de Kneuterstraat worden de kruisingen met de Knibbelallee, Breuninkhofweg, Withagenweg, Streilerweg, Grotenhuisweg, Stronkseweg en de Enkweg gelijkwaardig. En op de Breuninkhofweg wordt de kruising met de Bussloselaan gelijkwaardig.