Werkzaamheden aan de Rijksstraatweg in Voorst


In opdracht van de gemeente Voorst voert aannemer Reko Raalte deze zomer werkzaamheden uit aan de Rijksstraatweg in Voorst

 

De aannemer brengt parkeervakken aan op de stoepen en realiseert zes versmallingen op de rechte stukken weg. Op dinsdag 23 augustus 2022 starten de werkzaamheden en duren naar verwachting twee weken. De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast geven, maar wij proberen deze zo veel mogelijk te beperken.

Aanvullende maatregelen Rijksstraatweg

Na een zorgvuldig en uitgebreid proces is besloten om aanvullende maatregelen te treffen op de Rijksstraatweg in Voorst. De maatregelen zijn nodig om de verkeersveiligheid te optimaliseren en een betere handhaving door de politie te borgen. De politie handhaaft nu incidenteel. Voor meer handhaving moet de weginrichting de maximum snelheid van 30 km/u beter afdwingen. Dat is op de rechte stukken weg van de Rijksstraatweg nu onvoldoende. Bij de keuze voor de aanvullende maatregelen proberen wij zo min mogelijk afbreuk te doen aan het oorspronkelijke ontwerp en de bereikbaarheid van ondernemers te behouden. Ook streven wij ernaar extra verkeerslawaai of trillingen te voorkomen.

Wat gaan wij ook alweer doen?

  • Wij brengen op subtiele wijze parkeervakken aan op het trottoir;
  • Wij brengen op de rechte stukken weg in totaal zes versmallingen aan;
  • Wij accentueren de overgang van 50 naar 30 km/u aan de zuidzijde van het dorp, door een zonestreep op het asfalt aan te brengen en blokhagen te planten;
  • Wij brengen de ontbrekende fietssymbolen aan op de fietsstroken aan de zuidzijde van het dorp;
  • Wij maken de fietsopgang aan de zuidzijde van het dorp, nabij de rotonde, veiliger.

Veiligere fietsopgang vlakbij de Beelelaan

Het ontwerp voor een veiligere fietsopgang aan de zuidzijde van het dorp, waar het vrij liggend fietspad overgaat naar de fietsstroken langs de rijbaan, is inmiddels gereed. Wij brengen het vrijliggend fietspad eerder naar de rijbaan toe en laten het fietspad geleidelijk overgaan in de fietsstroken. Fietsers en autoverkeer hebben zo meer zicht op elkaar en kunnen goed op elkaar anticiperen. Het ontwerp is beschikbaar op onze website: www.voorst.nl/rijksstraatweg. Op deze webpagina vindt u ook meer informatie over de aanleiding tot het nemen van extra maatregelen en de ontwerptekeningen van de aanvullende maatregelen.