Wie verdient er een Voorster Jeugdlintje?


De gemeente Voorst heeft een nieuwe onderscheiding voor de jeugd: het Voorster Jeugdlintje! Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Volwassenen die zich jarenlang vrijwillig inzetten voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, oftewel een ‘lintje’. In onze gemeente wonen ook kinderen en jongeren die zich belangeloos inzetten voor anderen. Dit doen zij bijvoorbeeld met een bijzondere prestatie of een goed initiatief. En daar is de gemeente Voorst trots op! Vanaf nu kan de gemeente deze kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar in het zonnetje zetten met het Voorster Jeugdlintje. De jeugd heeft de toekomst en hopelijk motiveert het Voorster Jeugdlintje ook andere kinderen en jongeren om iets goeds te doen voor de samenleving.

jeugdlintje

Uitreiking eerste Voorster Jeugdlintje in november

De burgemeester reikt dit jaar voor het eerst het Voorster Jeugdlintje uit. Een jury, die onder andere bestaat uit de burgemeester, beoordeelt de voordracht en beslist welke voorgedragen kinderen en/of jongeren het Voorster jeugdlintje ontvangen. De feestelijke uitreiking gaat jaarlijks rond of op de Dag van de Rechten van het Kind plaatsvinden. Dit jaar is dat op zaterdag 20 november.

Wie komt er in aanmerking voor een jeugdlintje?

Inwoners van de gemeente Voorst kunnen een kind of jongere van 6 tot en met 18 jaar voordragen voor het Voorster jeugdlintje wanneer dit kind of deze jongere:

  • zich buitengewoon en langdurig (minimaal 1 jaar) vrijwillig inzet voor (een) ander(en) of voor de gemeente Voorst en/of:
  • een bijzondere prestatie heeft geleverd of een goed initiatief heeft genomen en daardoor:
  • een voorbeeldfunctie voor anderen vervult en:
  • in de gemeente Voorst woont.

Overige voorwaarden zijn dat de activiteit of prestatie niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden én de inzet niet al door een andere (overheids)instantie officieel beloond is. Het is ook een voorwaarde dat de kandidaat van onbesproken gedrag is (strafrechtelijk op basis van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens én er geen signalen bestaan van onbehoorlijk gedrag vanuit de samenleving). Als er geen geschikte kandidaten zijn, worden er geen jeugdlintjes uitgereikt.

Voordragen

Inwoners van de gemeente Voorst kunnen tot 1 oktober 2021 een kind of jongere voordragen voor het Voorster jeugdlintje. Na deze sluitingsdatum beoordeelt de jury welke kinderen/jongeren in aanmerking komen voor het Voorster jeugdlintje. De jury, die onder andere bestaat uit de burgemeester, beoordeelt de voordracht en let daarbij in elk geval op de bijzonderheid van de activiteit, de uitstraling van de verdiensten voor de gemeente Voorst en de voorbeeldfunctie naar anderen.

Aanvraagformulier

Kent u iemand die misschien in aanmerking komt voor het Voorster jeugdlintje? Draag hem of haar dan voor door het aanvraagformulier op www.voorst.nl/jeugdlintje in te vullen en een aanvullende motivatie toe te voegen.

Vragen

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst, Monique Rogier:  m.rogier@voorst.nl of 0571-27 92 53.