Wijzigingen snoeihoutverbranding en snipperroute


De gemeenteraad heeft ingestemd met het instellen van een snipperroute voor het ophalen van snoeihout in het buitengebied, en het verhogen van de leges van de ontheffing verbranden snoeihout. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2022.

snipperroute

Laatste gratis snipperroute

De komende snipperroute van november 2021 is de laatste gratis snipperroute. U kunt uw snoeihout aanmelden tot 27 oktober. Het aangemelde snoeihout wordt vanaf 1 november opgehaald door de aannemer. Wilt u zich aanmelden voor deze laatste gratis snipperroute? Stuur dan een e-mail naar l.wubs@voorst.nl. Vermeld hierbij uw adres en telefoonnummer.

Vanaf 2022

Ook in 2022 wordt er weer snoeihout opgehaald. Vanaf 1 januari 2022 vragen wij hier een bijdrage voor. De bijdrage is afhankelijk van het m3 snoeihout.

volume snoeihoutEigen bijdrage eigenaar 
 
4-10 m³€ 25 
10-50 m³€ 50 
>50 m³€ 100 

 

Stookontheffingen

De ‘ontheffing snoeihoutverbranding’ wordt vanaf 1 januari 2022 duurder. De leges voor deze ontheffing (drie jaar geldig) zijn nu € 21. De leges worden verhoogd naar € 250. Dit doen we in twee stappen. Vanaf 01-01-2022 t/m 31-12-2024 betaalt u € 150. Daarna worden de leges pas verhoogd naar € 250.

Voorwaarden snipperroute

Vanaf 2022 zijn de voorwaarden om snoeihout op te halen gewijzigd. Dit betekent dat de snipperroute niet meer alleen is voor houders van een stookontheffing. De nieuwe voorwaarden zijn:

  • Er moet voldoende ruimte op eigen terrein zijn om te versnipperen. Er wordt niet versnipperd op de openbare weg. De snipperroute is bedoeld voor het buitengebied, niet voor de bebouwde kom, maar eigenaren aan de rand van de bebouwde kom kunnen wel meedoen. 
  • Het snoeihout moet vrij zijn van stobben, grond en overig afval.
  • De snipperroute is bedoeld voor hoeveelheden meer dan 3 m³. De reden om deze voorwaarde te stellen, is dat het ophalen van tuinafval tot en met 3 m³ al gedaan wordt door Circulus-Berkel (€ 12,50 per m³).