Woningbouw op vier locaties in Twello


Op donderdag 7 mei 2020 tekenden BNC Ontwikkeling B.V. en de gemeente Voorst samen een koop- en realisatieovereenkomst.

Vanwege COVID-19 restricties werd de overeenkomst tijdens een digitale bijeenkomst ondertekend door (met de klok mee) Ronald Le Clercq (directeur Le Clercq Projectontwikkeling BV), Gerrit Nikkels (directeur Nikkels Projecten BV), Hans van der Sleen (wethouder grondexploitatie gemeente Voorst) en Stefan van Dijk (directeur Bemog Projektontwikkeling BV).

Met deze overeenkomst is een volgende stap gezet voor de herontwikkeling van vier inbreidingslocaties in Twello. Het gaat om de voormalige locaties van De Oase (Troelstralaan) en De Kruimelkring (Abraham Kuyperstraat), en twee locaties aan het spoor, aan de Frans Halsstraat en aan de Koningin Julianastraat. Op deze vier locaties worden woningen gebouwd. Deze woningen zijn nodig om de komende jaren deels aan de vraag naar woningen te voldoen.

Goede verhouding betaalbaar en duurder

In het voorjaar van 2019 gaf het college van burgemeester en wethouders officieel het startsein voor de voorbereidende plannen. Een aantal ontwikkelende partijen is gevraagd met ideeën te komen voor een invulling van de locaties met woningbouw. De vier relatief kleine locaties zijn in deze uitvraag gecombineerd. Op deze manier kan verspreid over de vier locaties een goede invulling worden gegeven aan het kwalitatieve woningbouwprogramma van de gemeente Voorst. Het doel van dit woningbouwprogramma is ervoor te zorgen dat het aanbod uit een goede verhouding tussen betaalbare woningen en duurdere woningen bestaat.

Schetsontwerp delen met omwonenden

De gemeente heeft de inzending van de combinatie Bemog, Nikkels en Le Clercq (BNC Ontwikkeling B.V.) als beste beoordeeld. De inzending bestaat uit een schetsontwerp voor een stedenbouwkundig plan en een grondbieding. Vooral de gewenste kwaliteit van de inzending was voor de gemeente belangrijk bij deze beoordeling. De voorbije periode heeft BNC Ontwikkeling B.V. het schetsontwerp in overleg met de gemeente verder uitgewerkt. Nu wil BNC Ontwikkeling B.V. dit schetsontwerp aan direct omwonenden presenteren en reacties en ideeën ophalen. Daarna werkt de ontwikkelaar het schetsontwerp verder uit tot een definitief ontwerp.

Door de coronamaatregelen is het nu helaas niet mogelijk om inloopbijeenkomsten te organiseren. BNC betrekt de direct omwonenden daarom per post en daarna via het internet. In een later stadium worden ook andere geïnteresseerden betrokken. Zowel de gemeente als BNC Ontwikkeling B.V. vinden het belangrijk dat inspanningen voor woningbouw in Twello, ook in deze moeilijke tijden, toch door blijven gaan. Met de inzet van online communicatiemogelijkheden probeert BNC met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen en hen bij de planvorming te betrekken.

Start bouw begin 2022

Als het definitieve ontwerp klaar is moet eerst de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van woningbouw op de vier locaties mogelijk. Daarna kan de bouw gestart worden.