Woningbouwlocatie IJsbaanweg Twello digitaal ter inzage


Er zijn plannen voor de herontwikkeling van de voormalige kantoorlocatie aan de IJsbaanweg in Twello. Met deze herontwikkeling worden 7 patiowoningen mogelijk gemaakt. Hiervoor is eerst een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan staan de regels voor het gebruik van de grond, en de gebouwen die daarop komen te staan. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is er ruimte om uw mening te geven.

ijsbaanweg plannen ter inzage

Plannen digitaal ter inzage

Vanaf 18 maart 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘IJsbaanweg, Twello’ ter inzage, om de 7 patiowoningen mogelijk te maken. Ook andere stukken die hiermee verband houden liggen ter inzage. Het gaat om:

  • een ontwerpbeeldkwaliteitsplan;
  • een ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan bekijken. Als u dat wilt, mailen wij u de verschillende (ontwerp)besluiten. Neem hiervoor contact op met de gemeente Voorst, Wouter IJsseldijk: w.ijsseldijk@voorst.nl of 0571-27 98 48. Neem ook gerust contact op met Wouter IJsseldijk als u vragen heeft over het plan, of voor het maken van een afspraak als u de verschillende stukken in het gemeentehuis wilt inzien.

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een inloopavond te organiseren. We vinden het wel belangrijk dat u de mogelijkheid heeft om in een persoonlijk gesprek uw vragen over de plannen en/of de procedure te bespreken. Heeft u interesse in een video-belgesprek met Wouter IJsseldijk en de ontwikkelaar samen? Neem gerust contact op met Wouter IJsseldijk om een afspraak hiervoor te maken.

Stappen in dit proces
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft de ontwikkelaar in het afgelopen jaar de direct omwonenden op de hoogte gebracht van de eerste plannen. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid. Ondertussen zijn ook de kaders voor de beoogde beeldkwaliteit (beeldkwaliteitsplan) uitgewerkt; hoe de woningen en buitenruimte er straks uit komen te zien. Voor de uiteindelijke plannen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage. Deze termijn is begonnen op 18 maart 2021 en eindigt op 29 april 2021. Iedereen kan op de plannen reageren door een zienswijze te geven. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan (eventueel in gewijzigde vorm) na de zienswijzentermijn vast. Naar verwachting zal dat in juli plaatsvinden. Na de beslissing van de gemeenteraad is er binnen 6 weken beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er een beroep wordt ingediend doet de Raad van State hier uitspraak over. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State, start daarna de bouw. De verwachting is dat dit begin 2022 plaatsvindt.