Zien drinken, doet drinken


Geef kinderen het goede voorbeeld.

Deze week is de campagne Zien drinken, doet drinken met een landelijke Alcoholactieweek gestart. Het doel van deze campagne, van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland, is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen.

Voorbeeldgedrag doet er toe

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Daarbij geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Het voorbeeldgedrag van een ouder, en dat van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe! Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen, geef je ze het goede voorbeeld mee. Dat vergoot de kans dat, wanneer jongeren al beginnen met alcohol drinken, ze dat pas op een latere leeftijd gaan doen en dat ze dan ook minder alcohol drinken.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de beleidsadviseur jeugdgezondheidszorg bij  de gemeente Voorst, Dorien Tarmastin:0571-27 92 95,d.tarmastin@voorst.nl