Zonder heler geen steler!


Vandaag staan medewerkers van de gemeente Voorst en de politie op de markt in Twello om u te informeren over Stop Heling. Komt u ook? 

Stopheling

Vandaag staan medewerkers van de gemeente Voorst en de politie op de markt in Twello om u te informeren over Stop Heling. Komt u ook? 

De gemeente Voorst, de politie en het Openbaar Ministerie hebben samen afspraken gemaakt voor een integrale aanpak om heling tegen te gaan. Twee belangrijke middelen die bij de aanpak ingezet worden zijn de website www.stopheling.nl en het Digitaal Opkopers Register (DOR). Het doel is om de afzetmarkt van gestolen goederen te verkleinen en daarmee ook het aantal woninginbraken terug te dringen. Wij benaderen de komende weken opkopers in de gemeente Voorst om hen te informeren over hoe zij hier een rol in kunnen spelen. 

Controleer tweedehands producten op diefstal

Op stopheling.nl hebben inwoners de mogelijkheid om te controleren of het tweedehands product (online bijvoorbeeld op een advertentiesite, en offline bijvoorbeeld in een advertentie in de krant) bij de Nederlandse politie geregistreerd staat als gestolen. De website Stopheling.nl is gekoppeld aan een database van gestolen goederen. De politie heeft deze website opgericht om mensen meer bewust te maken van heling en om hun eigen rol daarin te benadrukken. 

Download de app Stop Heling

Ook op de app Stop Heling, die u op uw mobiele telefoon kunt downloaden, is het mogelijk om te controleren of aangeboden waardevolle spullen geregistreerd staan. Hiermee kunt u na het aantreffen van een gestolen goed direct een melding bij de politie doen. De politie onderneemt dan actie. Het is ook mogelijk om uw eigen waardevolle spullen te registreren in de Stopheling-app. Dat kost even tijd maar is om de volgende redenen te adviseren:

  1. Met een checklist van uw waardevolle spullen is het na een diefstal eenvoudiger om na te gaan wat er precies gestolen is of bij een brand wat er verloren is gegaan. Zo kunt u de politie en uw verzekeraar eenvoudig, nauwkeurig en snel hierover informeren.
  2. U heeft meer kans uw waardevolle spullen weer terug te krijgen omdat deze goed omschreven staan in de aangifte bij de politie.
  3. Een goede registratie helpt de politie bij het opsporen van de dader. Zo werken wij samen aan het terugdringen van diefstal en inbraak.
  4. Een checklist is handig voor het afsluiten van de juiste verzekering. U weet precies wat uw bezittingen waard zijn en betaalt daarom niet te veel premie.

Digitaal Opkopers Register voor ondernemers

Opkopers van tweedehands goederen moeten volgens de Algemene plaatselijke verordening hun ingekochte goederen registeren. Hiervoor is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. Dit systeem maakt het voor opkopers makkelijker om goederen te registreren. Wij verplichten opkopers om zich aan te sluiten bij het register. Hieronder vallen opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.

Het systeem checkt automatisch via de database van stopheling.nl of een ingevoerd serienummer als gestolen goed geregistreerd staat. Is dit het geval, dan gaat hiervan een melding naar de politie, die daarop actie onderneemt. Doordat steeds meer opkopers zich registreren in het DOR wordt stopheling.nl steeds vollediger. Op deze manier wordt het voor de steler moeilijker om gestolen goederen door te verkopen en dringen wij criminaliteit terug.