Zorg om Boer en Tuinder | ‘We dachten nog zo, we hebben het mooi voor elkaar’


Op de boerderij van de familie Jansen* wordt al generaties lang vee gehouden. Dat het boerenbestaan onzekerheden kent, nemen ze daarbij voor lief. Maar als de tegenslagen zich blijven opstapelen wordt het hen teveel. Stichting Zorg om Boer en Tuinder hielp ze weer wat toekomstperspectief te krijgen. Maar daarvoor moesten ze wel eerst een drempel over. Erik, Mieke en hun zoon Bart delen hun verhaal.

zorg om boer en tuinder

‘We dachten nog zo, we hebben het mooi voor elkaar,’ begint Erik het verhaal. Het was 2016 en ze hadden net met de bank de financiering geregeld voor een gloednieuwe, moderne stal, die er gauw kwam. Hiermee konden ze de veestapel flink uitbreiden. Dat was ook nodig, want schaalvergroting was de enige manier om hun boerenbedrijf met opvolging rendabel te houden.

Nieuwe regelgeving

Helaas begon hiermee ook de ellende. Toen de stal klaar was en gevuld, kwam er eind 2016  nieuwe regelgeving: de zogeheten dierrechten. In het kort kwam het erop neer dat een bedrijf maar zoveel dieren mocht houden als zij op de peildatum van 15 juli 2015 hadden, dus vóór de bouw van de nieuwe stal. Er was geen geld om rechten bij te kopen, dus moesten er dieren weg. Er zat niets anders op. Maar de bank verwachtte wel gewoon hun maandelijkse afbetalingen, terwijl er niet meer geld binnenkwam.

Volhouders

De rekeningen stapelden zich op. Lagere melkopbrengsten en hogere overige kosten hielpen niet mee. Toch hield de familie dit nog drie jaar vol, totdat het echt niet meer ging. Uiteindelijk trok de vrouw des huizes aan de bel. ‘Het geld dat binnenkwam dekte de uitgaven al tijden niet meer. Toch moest ik echt een drempel over om hulp te zoeken. Pas toen ik zag dat al ons harde werk maand na maand voor niets was dacht ik, er moet toch ergens hulp te vinden zijn?’ vertelt Mieke. Een kennis wees haar op het bestaan van de Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB). ‘Een afspraak was zo gemaakt. Het voelde goed dat er iemand langs zou komen met verstand van zaken, die ons echt kon helpen,’ aldus Mieke.

Oplossing aan de keukentafel

Die ‘iemand’ was Wim Bolink, zelf altijd werkzaam geweest in de veevoerindustrie en nu vrijwilliger bij ZOB. Bolink: ‘We moesten de problemen helder krijgen. Ik heb het verhaal eerst aangehoord en vroeg de familie toen om alle papieren op tafel te leggen. Zo konden we samen kijken naar waar het probleem nu eigenlijk zat. Dat waren geen gemakkelijke gesprekken maar het was wel nodig om samen tot een oplossing te komen.’

De toekomst tegemoet

Want die oplossing, die kwam er. Er werd een plan opgesteld, financiers en leveranciers  werden gebeld en er kwam langzaam weer wat lucht voor de familie. Nu zijn ze zover dat er stapsgewijs rechten worden bijgekocht zodat de veestapel kan worden uitgebreid. Hoe kijkt de familie nu terug op de hulp vanuit ZOB? Met – hoe kan het ook anders -  typische boeren nuchterheid: ‘Het is natuurlijk niet zo dat je zomaar even een grote zak geld krijgt en dat daarmee alles opgelost is,’ legt Bart grijnzend uit. ‘We moeten het wel gewoon zelf doen. Maar we hebben nu weer overzicht gekregen en kunnen naar de toekomst kijken. En daar zijn we blij mee!’

Hulp en meer informatie?

Hulp van Stichting Zorg om Boer en Tuinder is gratis en kan volledig anoniem. 

Neem contact op met Wim Bolink:
Telefoon: 06-54 94 25 20
E-mail: h.bolink4@kpnplanet.nl

Kom in contact met ZOB
Wilt u meer informatie over de Stichting Zorg om Boer en Tuinder?
Kijk op zorgomboerentuinder.nl of neem contact op met Victor Munster, regio-coördinator Oost Nederland:
Telefoon: 06-22 39 56 40
E-mail: oost@zorgomboerentuinder.nl  

*De familie wenst anoniem te blijven, de namen zijn op hun verzoek gefingeerd.