Zwerfafval: tijd voor actie!


Meerdere verenigingen en vrijwilligers verzamelen al regelmatig zwerfafval. De gemeente zorgt dat zij de juiste materialen hiervoor krijgen. Zoals afvalgrijpers, handschoenen, afvalzakken en sinds kort ook een aantal karretjes. Na afloop van het verzamelen haalt de gemeente de volle afvalzakken met zwerfvuil op.

Zwerfafval

Zwerfafval, we storen ons er vrijwel allemaal aan! Ook Gerrit Kroes uit Wilp. Toen Gerrit op een dag vanaf Bussloo weer naar huis fietste, besloot hij alle blikjes die hij onderweg zag te verzamelen. Binnen één kilometer had Gerrit zijn fietstassen én een boodschappentas al helemaal vol. Misschien wilt u ook in actie komen. Lees dan verder want er zijn mooie initiatieven in de gemeente Voorst waar u zo bij kunt aanhaken.

Zwerfafval verzamelen

Meerdere verenigingen en vrijwilligers verzamelen al regelmatig zwerfafval. De gemeente zorgt dat zij de juiste materialen hiervoor krijgen. Zoals afvalgrijpers, handschoenen, afvalzakken en sinds kort ook een aantal karretjes. Na afloop van het verzamelen haalt de gemeente de volle afvalzakken met zwerfvuil op. Wilt u ook zwerfafval verzamelen? Stuur een e-mail naar de gemeente, m.dehaan@voorst.nl voor meer informatie. Of sluit u aan bij de ‘Zwerfvuilopruimers’ van de Groene Kerk PKN.

De Groene Kerk PKN

De Groene Kerk PKN in Twello brengt duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, onder de aandacht. Daarnaast organiseer de Groene Kerk PKN projecten die een positieve bijdrage aan duurzaamheid leveren. Dit doet de Groen Kerk PKN, binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap, door elk jaar een andere actie op te starten. Vorig jaar organiseerde de Groen Kerk PKN het project zwerfafval.

Enthousiaste zwerfvuilopruimers

Jojanneke Voorthuis kijkt terug op een geslaagd project: “Het is natuurlijk bijzonder jammer dat er mensen zijn die niet gewoon hun eigen rommel mee naar huis nemen. Gelukkig zijn er ook mensen die zich inzetten om zwerfafval op te ruimen. Na een eerste opruimactie tijdens ‘de Landelijke Opschoondag 2020’ en een aantal oproepen in de krant, ontvingen we steeds meer aanmeldingen van enthousiaste ‘zwerfvuilopruimers’. We hebben een app-groep gemaakt, waarin we gezamenlijk opruimdata prikken. Tijdens de lockdown lopen we niet in grote groepen. Opruimers gaan nu alleen of in duo’s, en ze geven in de app aan waar ze lopen. Uiteraard hopen we snel weer met z’n allen tegelijk te kunnen lopen, want dat is nog gezelliger! En met de handige opruimmaterialen is het opruimen nog fijner!” Wilt u ook aansluiten bij de ‘Zwerfvuilopruimers’? Stuur een e-mail naar: groenekerk@kpn-twello.nl

Landelijke Opschoondag 2021

Jaarlijks organiseert Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag. Dit jaar is de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 maart. Ook de gemeente Voorst is Supporter van Schoon en roept inwoners op om alleen, of met de buurt of een lokale vereniging mee te doen. De gemeente stelt het benodigde materiaal beschikbaar voor de deelnemende vrijwilligers. Deze materialen liggen klaar op vrijdag 19 maart, de dag voor de Opschoondag.

Op maandag 22 maart haalt de gemeente de zakken met opgeruimd zwerfafval weer op en geeft een kleine vergoeding van € 5 per volle zak met een maximum van € 50 per aanmelding. Mail uw aanmelding naar: opschoondag@voorst.nl