Beschrijving

U kunt volstaan met een melding indien aan alle hieronder staande voorwaarden wordt voldaan:

- Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 50 personen;
- Het evenement vindt tussen 08.00 uur en 24.00 uur plaats (maximaal één dag);
- Er wordt geen muziek of geluid ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
- Het evenement vindt niet op de openbare weg plaats en vormt geen belemmering voor het verkeer en/of hulpdiensten;
- Er worden geen objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m².

Vul uw gegevens in op de vergunningenchecker. Hiermee kunt u digitaal melding doen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0571) 27 92 47. Haar emailadres is y.gottgens@voorst.nl.

Minimaal drie weken voor aanvang van het evenement dient een melding te zijn ingediend bij de burgemeester. Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is er een evenementenvergunning vereist.