Een tijdelijk bouwwerk, zoals een tent of een tribune, moet brandveilig zijn. Ook moet u voorbereid zijn bij calamiteiten. U moet het gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden. Dit doet u bij de gemeente.

Beschrijving

Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken (zoals een tent ) is op grond van artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders.

U doet een gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruikmaakt van het bouwwerk. U moet het bouwwerk melden als:

 • in het bouwwerk
  • meer dan 10 personen kunnen overnachten of worden verzorgd, of
  • plaats is voor meer dan 150 personen tegelijk
 • u kunt aantonen dat het bouwwerk brandveilig is
 • u geen vergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft
 • u geen evenementenvergunning nodig heeft
 • het geen bouwwerk voor permanent gebruik is
Er kan toestemming worden verleend voor maximaal 30 dagen.

U dient de volgende gegevens aan te leveren bij uw aanvraag: plattegrond van de indeling van de tent bijvoegen (schaal 1:100) met hierop aangegeven de indeling van de tent (podium/bar/tafels/stoelen ed.), nooduitgangen met vluchtrouteaanduiding, brandblussers en noodverlichting. 

Tevens dient u aan te geven hoeveel personen tegelijkertijd in de tent aanwezig zullen zijn.

Vaak wordt een tijdelijk bouwwerk geplaatst ten behoeve van een evenement of een klein evenement.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het houden van een evenement kunt u gebruik maken van ons online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Voor het doen van een melding van een klein evenement kunt u gebruik maken van ons standaard meldingsformulier voor een klein evenement.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor het plaatsen in en gebruik nemen van een tijdelijk bouwwerk dient minimaal acht weken voor aanvang van het plaatsen te zijn ingediend de gemeente.

Vaak wordt een tijdelijk bouwwerk geplaatst ten behoeve van een evenement. Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient tevens minimaal acht weken voor aanvang van het evenement te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn

Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.