U moet een melding doen of een vergunning aanvragen voordat u ergens een tijdelijk bouwwerk plaatst. Soms moet u ook een melding doen als u het bouwwerk gaat gebruiken.

Beschrijving

Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken (zoals een tent ) is op grond van artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders.

Een tijdelijk bouwwerk mag maximaal 15 jaar op 1 plek staan.

Er kan toestemming worden verleend voor maximaal 30 dagen.

U dient de volgende gegevens aan te leveren bij uw aanvraag: plattegrond van de indeling van de tent bijvoegen (schaal 1:100) met hierop aangegeven de indeling van de tent (podium/bar/tafels/stoelen ed.), nooduitgangen met vluchtrouteaanduiding, brandblussers en noodverlichting. 

Tevens dient u aan te geven hoeveel personen tegelijkertijd in de tent aanwezig zullen zijn.

Vaak wordt een tijdelijk bouwwerk geplaatst ten behoeve van een evenement of een klein evenement.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het houden van een evenement kunt u gebruik maken van ons online aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Voor het doen van een melding van een klein evenement kunt u gebruik maken van ons standaard meldingsformulier voor een klein evenement.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor het plaatsen in en gebruik nemen van een tijdelijk bouwwerk dient minimaal acht weken voor aanvang van het plaatsen te zijn ingediend de gemeente.

Vaak wordt een tijdelijk bouwwerk geplaatst ten behoeve van een evenement. Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient tevens minimaal acht weken voor aanvang van het evenement te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn

Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=6, pid=41)label =>protected'Online formulier aanvraag evenementenvergunning' (47 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Voorst/VOO_Evenementenvergunning/new' (69 chars)
    sduId =>protected469313 (integer)
    uid =>protected6 (integer)
    _localizedUid =>protected6 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected6 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Online formulier aanvraag evenementenvergunning

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.