Voor het houden van een paasvuur zijn meerdere ontheffingen en vergunningen nodig. 

Beschrijving

In onze gemeente is het verboden om zonder ontheffing snoeihout en/of andere afvalstoffen te verbranden in de openlucht. Voor het ontsteken van een paasvuur is dan ook een ontheffing van dit stookverbod nodig. Het college kan u op grond van artikel 5.5.1 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing verlenen van het verbod. 

Evenementenvergunning

Als het paasvuur wordt gehouden voor een breder publiek of als er verdere activiteiten plaatsvinden bij of tijdens het paasvuur, dan is er ook een evenementenvergunning nodig.

Afstanden

De afstand tussen paasvuur en bebouwing/opstallen moet minimaal 30 meter zijn. De afstanden tussen het paasvuur en gebouwen met een rieten kap, gewassen, heide-, veen- en bosgebied moet minimaal 100 meter zijn. Deze minimale afstand is afhankelijk van de omvang van de paasbult.

Toestemming grondeigenaar

De aanvrager dient toestemming te hebben van de grondeigenaar om het paasvuur te houden op de locatie.

Bij uw aanvraag kunt u gebruik maken van ons standaard aanvraagformulier voor het houden van een paasvuur. Daarnaast dient u in veel gevallen een evenementenvergunning aan te vragen.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het houden van een evenement kunt u gebruik maken van ons digitale aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via y.gottgens@voorst.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.