Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een voorwerp heeft gevonden, moet u dit melden bij de gemeente. U kunt het voorwerp daarna bij de gemeente afgeven of thuis goed bewaren.

Als u zelf iets kwijt bent, kunt u dit ook melden bij de gemeente. Kijk regelmatig op Verloren of gevonden of uw voorwerp al gevonden is.

Geef gevonden voorwerpen als tassen, sleutels, sieraden en portemonnees altijd aan bij de gemeente. U kunt het voorwerp bij de gemeente afgeven of thuis bewaren.

De gemeente bewaart voorwerpen die goedkoper zijn dan € 450,- drie maanden. Daarna worden ze verkocht, vernietigd of hergebruikt. Wanneer u het voorwerp thuis heeft bewaard, mag u het houden. De gemeente bewaart voorwerpen die duurder zijn dan € 450,- een jaar. Als er binnen een jaar geen eigenaar is gevonden, dan wordt u de eigenaar. U krijgt hiervan bericht.

Gevonden sleutels en fietsen worden afgegeven in het gemeentehuis van de plaats waar ze zijn gevonden. Gevonden sleutels worden 3 maanden bewaard. Voor verloren sleutels en fietsen kunt u kijken of ze zijn afgegeven in het gemeentehuis van de plaats waar u ze vermoedelijk bent verloren.

Zo meldt u een gevonden of verloren voorwerp:

 • U doet online een melding. Deze melding wordt geregistreerd bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • als u een voorwerp bent verloren: een bon, foto of garantiebewijs van het voorwerp

In geval van diefstal van uw eigendommen moet u naar het politiebureau om daar een proces-verbaal van vermissing te laten opmaken. Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart verloren of gestolen? U hoeft niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. U kunt bij de gemeente een melding vermissing of diefstal van Nederlands paspoort of identiteitskaart maken. U kunt dan ook direct een nieuw document aanvragen.

Vragen?
Receptie gemeentehuis
Telefoon: 0571 27 99 11
E-mail: gemeente@voorst.nl

 

 

 

 

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=85, pid=41)label =>protected'Meld uw verloren of gevonden voorwerp' (37 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.verlorenofgevonden.nl/' (34 chars)
    sduId =>protected463446 (integer)
    uid =>protected85 (integer)
    _localizedUid =>protected85 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected85 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Meld uw verloren of gevonden voorwerp

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.