Biedt u plek aan toeristen om te overnachten? Dan betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente.

U betaalt deze belasting aan Tribuut, het centrale belastingcentrum dat deze belasting namens de gemeente Voorst int. 

Beschrijving

Toeristenbelasting wordt betaald voor het overnachten in de gemeente Voorst tegen betaling in welke vorm dan ook.

Toeristenbelasting wordt geheven van personen die niet ingeschreven staan in de basisregistratie personen met een adres in de gemeente Voorst.

Na afloop van een evenement of na afloop van het toeristisch jaar worden het aantal overnachtingen aan u gevraagd. Op basis van deze gegevens wordt de aanslag toeristenbelasting opgelegd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tribuut, via telefoonnummer (055) 580 22 22.

Voor de actuele kosten van toeristenbelasting in de gemeente Voorst, kunt u terecht op de website van Tribuut:
https://www.tribuut.nl/gemeentebelastingen/toeristenbelasting/kosten

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.