Verhuist u naar het buitenland? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat.

Beschrijving

Als u naar het buitenland verhuist, meldt u de verhuizing bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Informatie over overheidsproducten en- diensten voor Nederlanders die in het buitenland wonen vindt u op Nederlandwereldwijd.nl.

Aan welke instanties wordt mijn verhuizing doorgegeven?

Wij geven uw verhuizing door aan de onderstaande instanties (indien op u van toepassing):
• Rijksbelastingen
• Waterschap Veluwe
• Ziektekostenverzekeraars
• Rijkskadaster en Openbare Registers
• USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
• Pensioenfondsen
• UWV
• SVB (sociale verzekeringsbank)
• Gemeentelijke belastingen

 

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Zo meldt u uw verhuizing naar het buitenland:

 • U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek.
 • Verhuist iedereen op uw adres mee naar het buitenland?
  • U kunt uw melding schriftelijk bij de gemeente doen.
  • U stuurt een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • Blijven er mensen op uw adres wonen?
  • U gaat langs bij de gemeente.
  • U neemt uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U geeft door:
  • in welk land u zult verblijven
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop u verhuist

Als u uw verhuizing naar het buitenland niet meldt, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

U doet de melding maximaal vijf dagen voor vertrek bij de gemeente.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

De kosten voor een bewijs van uitschrijving/afschrift BRP zijn € 8,15 (tarief 2021)