Woont u in Nederland en verhuist u naar een ander land? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat.

Beschrijving

Als u naar een ander land verhuist, meldt u de verhuizing bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

Bent u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Lees meer informatie voor Nederlanders in het buitenland op Nederlandwereldwijd.nl.

Aan welke instanties wordt mijn verhuizing doorgegeven?

Wij geven uw verhuizing door aan de onderstaande instanties (indien op u van toepassing):
• Rijksbelastingen
• Waterschap Veluwe
• Ziektekostenverzekeraars
• Rijkskadaster en Openbare Registers
• USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
• Pensioenfondsen
• UWV
• SVB (sociale verzekeringsbank)
• Gemeentelijke belastingen

 

U moet uw verhuizing persoonlijk melden bij de gemeente onder deze voorwaarde:

 • Er blijven familieleden achter op uw huidige adres in Nederland.

Anders kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Zo meldt u uw vertrek naar een ander land:

 • U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek.
 • Blijven er familieleden op uw huidige adres in Nederland achter?
  • U gaat langs bij de gemeente.
  • U doet dat samen met alle familieleden die meeverhuizen naar het buitenland. Dus ook kinderen, als die er zijn.
  • Ieder neemt een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Blijven er geen familieleden op uw huidige adres in Nederland achter?
  • U doet uw melding schriftelijk.
  • U stuurt een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U geeft door:
  • in welk land u zult verblijven
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop u verhuist

Als u uw vertrek naar het buitenland niet meldt, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

U doet de melding maximaal vijf dagen voor vertrek bij de gemeente.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

De kosten voor een bewijs van uitschrijving/afschrift BRP zijn € 8,55 (tarief 2023)

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=78, pid=41)label =>protected'aangifte vertrek naar buitenland' (32 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1589808511formulier_vertrek_buitenland_20020
        7102629.pdf
  ' (87 chars) sduId =>protected452469 (integer) uid =>protected78 (integer) _localizedUid =>protected78 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected78 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • aangifte vertrek naar buitenland