Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heeft een BSN.

Beschrijving

Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Vroeger heette het BSN: sofinummer.

Met het BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars gebruiken het burgerservicenummer.

Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

Woont u niet in Nederland? Of komt u korter dan 4 maanden naar Nederland om te werken of studeren? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U krijgt dan een BSN.

U krijgt het burgerservicenummer (BSN) wanneer u zich voor het eerst inschrijft bij een Nederlandse gemeente. Uw kind krijgt een BSN bij de geboorteaangifte. De gemeente stuurt het BSN dan automatisch op.

Wilt u zich inschrijven in de RNI? Ga dan langs bij een van de 19 gemeenten met een RNI-loket.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Het burgerservicenummer (BSN) is gratis.