Het laten legaliseren van uw handtekening betekent dat deze echt is. Dit kunt u laten doen door de gemeente.

Beschrijving

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document "echt" is. De handtekening moet in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst  worden. Het geeft geen enkele informatie over de integriteit van de inhoud van het document. Aan de legalisatie kan men slechts de conclusie  verbinden dat de betreffende handtekening gesteld is door de persoon die met naam is genoemd in de legalisatieverklaring.

Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.

U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig.

U kunt uw handtekening laten legaliseren bij de gemeente.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

U krijgt de legalisatie meteen mee.

De kosten voor legalisatie handtekening zijn € 8,55 (tarief 2023)