Update stand van zaken: september 2023

Op dinsdag 19 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Hietweideweg/Jupiter Twello. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 28 september 2023 zes weken ter inzage en is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (klik op plannen zoeken | selecteer plannaam of - nummer | typ Hietwiedeweg | selecteer resultaat Woningbouw Hietweideweg/Jupiter, Twello). Ook is het mogelijk het bestemmingsplan op het gemeentehuis in te zien. Maakt u hiervoor een afspraak met Kevin Stremmelaar. Zijn e-mail is k.stremmelaar@voorst.nl. Zijn telefoonnummer is 0571-27 93 54.

Vaststelling van het bestemmingsplan is gepland in het 4e kwartaal van 2023. Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op de aangepaste, definitieve stedenbouwkundige opzet en vormt hiermee het planologisch kader voor de herontwikkeling naar woningbouw.

Inloopbijeenkomsten op 4 en 5 oktober 2023

Bent u geïnteresseerd in het woningbouwplan en ontwerpbestemmingsplan? Dan bent u van harte welkom bij één van de inloopbijeenkomsten die wij organiseren. Deze vinden plaats op 4 en 5 oktober 2023 tussen 18.00 en 20.00 uur in de centrale hal van het gemeentehuis in Twello. Graag zien we u dan!

Update stand van zaken: april 2023

In maart 2022 hebben wij twee inloopbijeenkomsten georganiseerd om de mogelijke inrichting van het terrein van het voormalig Veluws College te presenteren. En daarbij reacties op te halen. Sindsdien is het een tijd stil geweest. Dit betekent echter niet dat er in de tussentijd niets is gebeurd.

Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd?

Achter de schermen is hard gewerkt aan het herontwikkelingsplan. En hadden we te maken met de volgende zaken:

  • Uitvoering van milieuonderzoeken. Denk daarbij aan vleermuizen, maar ook een gevonden bodemverontreiniging (PFAS);
  • De tijdelijke noodopvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeentewerf;
  • De verplaatsing van de brandweer en de daarbij behorende bestemmingsplanprocedure;
  • De te verplaatsen gymzaal;
  • Het optimaliseren van het stedenbouwkundig plan n.a.v. de opgehaalde reacties, de volkshuisvestelijke opgaven etc.;
  • Voorbereiden van de (gefaseerde) sloopwerkzaamheden.

Planning

Sloopwerkzaamheden

Binnenkort starten wij in fases met de sloopwerkzaamheden:

  • Fase 1, aanvang in mei 2023. Hierbij gaat het om sloop van het voormalig Veluws College en de loodsen van de gemeentewerf;
  • Fase 2, naar verwachting vanaf 1e helft 2025. Hierbij gaat het om sloop van de gebouwen van de gemeentewerf, brandweerkazerne en de gymzaal.

Bestemmingsplanprocedure

Wij streven ernaar om het ontwerpbestemmingsplan in het 3e kwartaal van 2023  ter inzage te leggen. Het (ontwerp)bestemmingsplan is gebaseerd op het aangepaste stedenbouwkundige ontwerp. Meer informatie hierover vindt u ook op deze website. Ook organiseren we dan weer inloopbijeenkomsten. Vaststelling van het bestemmingsplan zal in het  4e kwartaal van 2023 of het 1e kwartaal van 2024 plaatsvinden. Dit hangt af van mogelijke bezwaren die worden ingediend.

Uitgifteprocedure

De selectie van de uitvoerende partij (ontwikkelaar, aannemer) staat op korte termijn op de planning. Evenals de verkoop van de gronden aan de woningcorporatie. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor ontwerp, verkoop, verhuur en bouw van de woningen inclusief de vergunningenprocedure.

Bouwwerkzaamheden

Door de verplaatsing van de brandweerkazerne, de gymzaal en de sloop van deze gebouwen vinden de bouwwerkzaamheden in fases plaats. Aanvang van de bouwwerkzaamheden is ook afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure, de capaciteit van de bouwsector, beschikbaarheid van menskracht, materialen, de kosten etc. We verwachten dat de bouwwerkzaamheden medio 2025 beginnen.

Update stand van zaken: inloopbijeenkomsten 10 en 12 maart 2022

De locatie van de brandweerkazerne, de voormalige gemeentewerf en het tijdelijke gemeentehuis (het voormalig Veluws College) aan de Hietweideweg en Jupiter in Twello wordt de komende jaren herontwikkeld voor woningbouw. De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met de planvorming voor deze plek. Op donderdag 10 maart en zaterdag 12 maart vonden twee inloopbijeenkomsten plaats.

Tijdens deze bijeenkomsten deelden wij onze eerste stedenbouwkundige opzet voor de locatie. Deze stedenbouwkundige opzet is op hoofdlijnen, met volop ruimte voor inbreng. Wij willen iedereen die aanwezig was bedanken voor de interesse en voor het meedenken. Op deze pagina vindt u de presentatie die tijdens de inloopbijeenkomsten in te zien was, met hierin onder meer het eerste stedenbouwkundige plan met het voorlopige programma. Ook zijn een aantal 3d-visualisaties te zien, die een goed beeld geven van hoe de voorlopige stedenbouwkundige opzet er in de omgeving uit zou zien. Deze treft u aan de rechterzijde van deze pagina, onder downloads.

Heeft u naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten, of de beelden die op deze pagina staan, nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze delen via planhietweideweg-jupiter@voorst.nl

Op de hoogte blijven?

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de stand van zaken? Mail dan uw mailadres naar planhietweideweg-jupiter@voorst.nl. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.