De stemmen zijn geteld. Hieronder vindt u alle documenten over de uitgebrachte stemmen, de processen-verbaal met de uitslagen per stembureau en van het gemeentelijk stembureau.

Documenten gemeentelijk stembureau

Documenten per stembureau

Overzicht stemmen in csv-formaat

Melden van fouten in het proces-verbaal

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen kunnen vanaf donderdag 23 november 09 uur tot woensdag 29 november 2023, 10.00 uur worden ingediend. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.