Partijen of groeperingen die mee willen doen aan verkiezingen hebben soms ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring legt u af bij de gemeente waar u woont.

Beschrijving

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring laat u weten dat u de politieke partij of groepering steunt. De partij moet voldoende ondersteuningsverklaringen krijgen om mee te mogen doen aan de verkiezingen.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

 • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
 • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
 • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Dit zijn de voorwaarden om een ondersteuningsverklaring af te leggen:

 • De partij doet mee aan de verkiezingen.
 • U mag stemmen voor de verkiezingen waar de partij aan meedoet.

U kunt per verkiezing maximaal 1 ondersteuningsverklaring afleggen.

Zo legt u de ondersteuningsverklaring af:

 • U gaat naar de gemeente waar u woont.
 • U neemt mee:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • het ingevulde, niet-ondertekende formulier
 • U ondertekent het formulier waar de ambtenaar bij is.

Vragen?
Telefoon (0571) 27 92 13
E-mail: verkiezingen@voorst.nl

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor partijen die willen meedoen aan de verkiezing van het Europees Parlement kan van 9 april tot en met 23 april 2024.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=112, pid=41)label =>protected'Ondersteuningsverklaring' (24 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://open.overheid.nl/documenten/ronl-37e0cbb954fefaf67a72297174f2db34a98
        4d209/pdf
  ' (85 chars) sduId =>protected468251 (integer) uid =>protected112 (integer) _localizedUid =>protected112 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected112 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Ondersteuningsverklaring