Voor het gebied nabij De Kar werken wij aan een visie. Een visie waarmee wij goed voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen. Op deze pagina leest u waarom wij een visie maken, welk proces wij daarvoor doorlopen en hoe u kunt reageren op onze voorstellen. Ook delen wij hier de eerder gedeelde informatie tijdens de bijeenkomsten van oktober en november 2023.

Waarom een visie voor het gebied?

In het gebied rondom De Kar komt van alles samen. Het gebied ligt op de grens van de gemeenten Apeldoorn en Voorst, vlak bij een bedrijventerrein en wordt doorsneden door drukke hoofdwegen. Er wordt gewoond en gewerkt. Het gebied bevat natuur- en landschapselementen en agrarische gronden. En ook een aantal (lokale) bedrijven. Om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen die om ruimte vragen, willen wij een visie opstellen. Een visie waarbinnen het landschap voor ons leidend is.

Hoe komen wij tot een visie?

Wij stellen de visie op in vier stappen:

  1. Wij brengen de kwaliteiten in beeld. Wij onderzoeken het gebied, brengen de belangrijkste kwaliteiten in beeld en maken een overzicht van verschillende ontwikkelingen in het gebied
  2. Wij maken een landschappelijk kader. Op basis van de kwaliteiten in het gebied werken wij aan een landschappelijk kader (ook wel ‘casco’): een kader die het landschap beschermd en versterkt en zorgdraagt voor een goede inpassing van nieuwe ontwikkelingen
  3. Wij stellen scenario’s op voor de verdere invulling van het gebied. Nadat het landschappelijk kader duidelijk is, verkennen wij mogelijke invullingen voor de rest van het gebied. Wij werken dit uit in verschillende scenario’s en presenteren de ontwikkelrichtingen op kaarten.
  4. Wij maken de visie definitief. Wij stellen een document op met de definitieve visie, die door de college en raad vastgesteld kan worden.

Kwaliteiten in beeld en het landschap als basis

Wij onderzochten het gebied, brachten de belangrijkste kwaliteiten van het gebied in beeld en maakten een overzicht van verschillende ontwikkelingen in het gebied. Vervolgens hebben wij uitgangspunten voor de visie opgesteld. Op basis van die uitgangspunten hebben we een voorstel met inrichtingsschetsen van het gebied gemaakt. Tijdens en na de bijeenkomsten in oktober en november 2023 gingen wij daarover in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden om reacties op onze uitgangspunten, het landschappelijke kader en de toekomstige ontwikkeling en inrichting van het gebied te horen.

Participatie: bijeenkomsten

Op 30 oktober 2023 spraken wij allereerst met alle grondeigenaren in het gebied. De visie gaat immers over hun gronden. Wij deelden de aanleiding voor het maken van de visie en ook onze onderzoeksresultaten. Vervolgens presenteerden wij onze voorstellen voor het landschappelijk kader en gingen hierover in gesprek. Eenzelfde bijeenkomst hielden wij op 28 november 2023, maar dan voor alle geïnteresseerden en belangstellenden. Kijk voor de presentatie onder ‘Downloads’.

Vervolg

Na de bijeenkomsten ontvingen wij reacties en voerden wij meerdere gesprekken. Wij geven hier graag voldoende tijd voor. Vervolgens nemen wij alle inbreng in overweging om tot een voorkeursscenario te komen voor het gebied. Wij verwachten dit in het voorjaar van 2024 te presenteren, waarna er wederom de mogelijkheid is om hierover in gesprek te gaan of hierop te reageren. Helaas kunnen wij op dit moment geen precieze planning geven. Op deze website, via brieven en via de Voorstwijzer in het Voorster Nieuws houden wij u op de hoogte.   

Contact

Heeft u vragen over het project? Neem gerust contact op met de projectleider van de gemeente Voorst, Jelle Koopman, via 0571-27 93 94 of jelle.koopman@voorst.nl.