Update stand van zaken: inloopbijeenkomsten 10 en 12 maart

De locatie van de brandweerkazerne, de voormalige gemeentewerf en het tijdelijke gemeentehuis (het voormalig Veluws College) aan de Hietweideweg en Jupiter in Twello wordt de komende jaren herontwikkeld voor woningbouw. De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met de planvorming voor deze plek. Op donderdag 10 maart en zaterdag 12 maart vonden twee inloopbijeenkomsten plaats.

Tijdens deze bijeenkomsten deelden wij onze eerste stedenbouwkundige opzet voor de locatie. Deze stedenbouwkundige opzet is op hoofdlijnen, met volop ruimte voor inbreng. Wij willen iedereen die aanwezig was bedanken voor de interesse en voor het meedenken. Op deze pagina vindt u de presentatie die tijdens de inloopbijeenkomsten in te zien was, met hierin onder meer het eerste stedenbouwkundige plan met het voorlopige programma. Ook zijn een aantal 3d-visualisaties te zien, die een goed beeld geven van hoe de voorlopige stedenbouwkundige opzet er in de omgeving uit zou zien. Deze treft u aan de rechterzijde van deze pagina, onder downloads.

Heeft u naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten, of de beelden die op deze pagina staan, nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze delen via planhietweideweg-jupiter@voorst.nl

Op de hoogte blijven?

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de stand van zaken? Mail dan uw mailadres naar planhietweideweg-jupiter@voorst.nl. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.