Beschrijving

Wanneer u een gehandicaptenparkeerkaart hebt, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging ten minste een maand voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt aan.

Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet.

Voor het verlengen van uw gehandicaptenparkeerkaart hebt u nodig:

•een ingevuld aanvraagformulier
•een geldig rijbewijs (voor een bestuurderskaart)
•een duidelijke en recente pasfoto.

Een gehandicaptenparkeerkaart verlengt u bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst, Jachtlustplein 11 in Twello, telefoon (0571) 745 111.

  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor een medische indicatie noodzakelijk is: € 92,50
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor geen medische indicatie noodzakelijk is: € 28,90
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vervangende kaart door vermissing of diefstal: € 28,90