Beschrijving

Wanneer u een gehandicaptenparkeerkaart hebt, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging ten minste een maand voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt aan.

Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet.

Voor het verlengen van uw gehandicaptenparkeerkaart hebt u nodig:

•een ingevuld aanvraagformulier
•een geldig rijbewijs (voor een bestuurderskaart)
•een duidelijke en recente pasfoto.

Een gehandicaptenparkeerkaart verlengt u bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst, H.W. Iordensweg 17 7391 KA in Twello, telefoon (0571) 27 99 11.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) brengt de gemeente Voorst volgens de legesverordening per 1 januari 2023 de volgende leges in rekening:

  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor een medische indicatie noodzakelijk is: € 96,80
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarvoor geen medische indicatie noodzakelijk is: € 30,25
  • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vervangende kaart door vermissing of diefstal: € 30,25