Als u geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgt dan kunt u misschien in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de gemeente. Ook voor de voorschoolse voorziening kunt u aanspraak maken op kinderopvangtoeslag via de gemeente. 

Beschrijving

In de volgende gevallen is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente te krijgen:

 • sociaal medische indicatie
 • alle peuters naar de voorschool
 • voorschoolse educatie

 

Voor peuters

Het doel is dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening gaan. Dit om de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te stimuleren. De gemeente Voorst zet zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters (vanaf 2,5 jaar - zonder recht op kinderopvangtoeslag) die niet naar de kinderopvang gaan.

Als peuters naar een voorschool gaan heeft dit een positieve invloed op de algehele ontwikkeling. Om de kinderopvang financieel toegankelijk te maken komt de gemeente Voorst de ouders tegemoet in de kosten. Via deze link kunt u de tegemoetkoming aanvragen.

Voorschoolse educatie (VE)

VE is er voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld op sociaal en emotioneel vlak of met hun spraak of taalontwikkeling. De extra ondersteuning voorkomt een achterstand of verkleint die. Het doel is de kans op een goede schoolloopbaan te vergroten. De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau bepaalt of de peuter VE nodig heeft en hiervoor een indicatie krijgt. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de VE. De tegemoetkoming vraagt u online aan via deze link.

Sociaal medische indicatie kinderopvang (SMI)

De SMI is er voor ouders die geen gebruik kunnen maken van gewone kinderopvang toeslag (KOT) maar wel afhankelijk zijn van kinderopvang vanwege sociale, psychische of medische problemen van ouder of kind. Het is een voorwaarde dat er onvoldoende of niet teruggevallen kan worden op het eigen sociale netwerk. De tegemoetkoming is voor maximaal 4 dagdelen per week. De tegemoetkoming vraagt u online aan via deze link.

Onder voorwaarde staan de linken naar de aanvraagformulieren voor aanvullende bijdrage van kinderopvang van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naomi Dickhof of Harriët Albert via de email kinderopvang@voorst.nl.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.