Stopt u met school, maar heeft u nog geen diploma? Vraag begeleiding aan bij de gemeente of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Beschrijving

Als u als jongere voortijdig school verlaat, is het misschien moeilijk een baan te vinden. U kunt een persoonlijk begeleider van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.

De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, sociale diensten, UWV en andere instanties.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van begeleiding voor een schoolverlater zijn:

 • U bent nog geen 27 jaar.
 • U heeft geen diploma gehaald op de havo, het vwo of het mbo 2, 3 of 4. Een diploma van een van deze schoolsoorten heet een startkwalificatie.

Zo vraagt u begeleiding voor een schoolverlater aan:

 • U neemt contact op met de gemeente of het RMC.
 • U geeft onder andere door:
  • waarom u begeleiding nodig heeft
  • welke begeleiding u nodig heeft

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.