Beschrijving

Jongerenverenigingen die zich bezighouden met het stimuleren van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 23 jaar kunnen subsidie aanvragen.

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

De voorwaarden staan vermeld in de beleidsregel Jeugd- en jongerenverenigingen.

Het aanvraagformulier moet voor 1 oktober van elk jaar worden ingediend. 

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

Als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Melissa Bos-Achterkamp via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail m.bos@voorst.nl.

De gemeente beslist binnen 13 weken over uw aanvraag. U krijgt hiervan bericht.