Beschrijving

Jeugd- en jongerenverenigingen die zich bezighouden met het stimuleren van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 23 jaar kunnen subsidie aanvragen.

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

De voorwaarden staan vermeld in de verordening en de beleidsregel Jeugd- en jongerenverenigingen.

Subsidie wordt elk jaar automatisch toegekend. Alleen als voor 15 november een wijziging is doorgegeven kan de hoogte van de subsidie veranderen of kan van u gevraagd worden gegevens in te leveren.

U kunt subsidie voor 1 oktober aanvragen voor het daaropvolgende jaar. Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

Als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Angelique Jeulink via algemeen telefoonnummer (0571) 27 92 04 of rechtstreeks via e-mail 

De gemeente beslist voor aanvang van het subsidiejaar over uw aanvraag. Lukt dit niet dan krijgt u hiervan bericht.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=35, pid=41)label =>protected'Aanvraag subsidie jeugd en jongerenverenigingen' (47 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.voorst.nl/regel-snel' (32 chars)
    sduId =>protected468626 (integer)
    uid =>protected35 (integer)
    _localizedUid =>protected35 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected35 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraag subsidie jeugd en jongerenverenigingen