Beschrijving

De gemeente geeft subsidie aan instellingen en organisaties die maatschappelijke zorg bieden, zoals maatschappelijk werk.

Biedt uw organisatie maatschappelijke zorg? Kijk in de gemeentelijke verordening of u een subsidie kunt aanvragen voor dit werk. 

Om voor een subsidie in aanmerkingen te komen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Deze staan in de Verordening en in de beleidsregel.

Subsidie wordt elk jaar automatisch toegekend. Alleen als voor 15 november een wijziging is doorgegeven kan de hoogte van de subsidie veranderen of kan van u gevraagd worden gegevens in te leveren.

Als u niet eerder subsidie heeft ontvangen moet u voor 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar aanvragen.

 

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Die bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melissa Bos via algemeen telefoonnummer (0571) 27 92 39 of rechtstreeks via e-mail: m.bos@voorst.nl.

De gemeente beslist voor aanvang van het subsidiejaar over uw aanvraag. Lukt dit niet dan krijgt u hiervan bericht.