Beschrijving

Let op!

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Let op!

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Denkt u dat uw vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk in de Algemene subsidieverordening gemeente Voorst of u voor deze subsidie in aanmerking komt. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

De voorwaarden staan vermeld in de "Algemene subsidieverordening gemeente Voorst" en de bijbehorende beleidsregels.

U kunt subsidie aanvragen voor sportstimulering via dit digitale formulier (inloggen met DigiD)

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Tim van Beek, adviseur sport en bewegen, via algemeen telefoonnummer 0571-27 99 11 of rechtstreeks via e-mail t.vanbeek@voorst.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=38, pid=41)label =>protected'Aanvraag subsidie sportstimulering' (34 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/776/persoon/subsidie-' (54 chars)
    sduId =>protected459288 (integer)
    uid =>protected38 (integer)
    _localizedUid =>protected38 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected38 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraag subsidie sportstimulering