Beschrijving

Let op!

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Sportverenigingen en –instellingen met leden kunnen subsidie aanvragen. De gemeente kan ook passende sportaccommodaties aanbieden. Denkt u dat uw vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een subsidie voor u is. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw vereniging of instelling vraagt de subsidie zelf aan.
  • Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.
  • De leden kunnen recreatiesport doen of wedstrijdsport.

De voorwaarden staan vermeld in de "Algemene subsidieverordening gemeente Voorst" en de bijbehorende beleidsregels.

U kunt subsidie aanvragen voor sportstimulering via dit e-formulier (met DigiD)

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Ingrid de Croon via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail i.decroon@voorst.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.