Beschrijving

De gemeente geeft subsidie aan verenigingen, instellingen en organisaties die de podiumkunsten bevorderen. Bijvoorbeeld aan zangkoren of amateurtoneelschappen. Houdt uw organisatie zich met podiumkunsten bezig? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

In de algemene subsidieverordening gemeente Voorst en de bijbehorende beleidsregels treft u de voorwaarden aan.

Let bij uw aanvraag op het volgende:

  • Uw organisatie dient de aanvraag voor subsidie in.
  • Houd rekening met een einddatum.¬†
  • De gemeente heeft richtlijnen voor uw aanvraag.

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melissa Bos via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: m.bos@voorst.nl.

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.