Beschrijving

De gemeente geeft subsidie aan verenigingen, instellingen en organisaties die de podiumkunsten bevorderen. Bijvoorbeeld aan zangkoren of amateurtoneelschappen. Houdt uw organisatie zich met podiumkunsten bezig? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

In de algemene subsidieverordening gemeente Voorst en de bijbehorende beleidsregels treft u de voorwaarden aan.

Subsidie wordt elk jaar automatisch toegekend. Alleen als voor 15 november een wijziging is doorgegeven kan de hoogte van de subsidie veranderen of kan van u gevraagd worden gegevens in te leveren.

Wilt u subsidie aanvragen voor het komende jaar dan kan dat voor 1oktober. Klik hier voor het aanvraagformulier

 

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline van Oosten, juridisch medewerker via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11.

De gemeente beslist voor aanvang van het subsidiejaar over uw aanvraag. Lukt dit niet dan krijgt u hiervan bericht.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=34, pid=41)label =>protected'aanvraagformulier subsidie' (26 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.voorst.nl/regel-snel' (32 chars)
    sduId =>protected468632 (integer)
    uid =>protected34 (integer)
    _localizedUid =>protected34 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected34 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • aanvraagformulier subsidie