De vergaderingen van de CMO Raad vinden meestal plaats op de 3e dinsdag van de maand. 
In onderstaande Lange Termijnagenda kunt u de exacte datum zien.

  • Tijd:     19.30 – 21.30 uur
  • Plaats:     Kulturhus: ruimte 21
dinsdagLange termijn agenda CMO  2022
18 jan.Open
 1. Grip op Sociaal Domein
 2. concept-eindevaluatie Klein Twello
 3. conceptplan LTA 2022
15 febr.Open
 1. Uitvoeringsplan sociaal domein
 2. Opgave eenzaamheid in Kadernota
 3. Wmo verordening en beleidsregels
 4. Leden CMO; nieuw collegeperiode
15 mrtOpen
 1. Integrale toegang
 2. Opgave eenzaamheid in Kadernota
 3. Klein Twello
 4. Minimabeleid / beleidsregels Bijzondere Bijstand
19 aprilOpen
 1. Woonzorgvisie Companen
 2. Energietoeslag
 3. PlusOV
 4. Jaarverslag 2021
17 meiThemabijeenkomst “veelzijdige en uitgebreide ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN” incl. plan ledenwerving
21 juniOpen
 1. Uitvoering Kadernota SVZ en borging preventie
 2. Evaluatie Kadernota schuldhulpverlening 20-23;
 3. Wmo verordening en beleidsregels; vervolg
 4. Zorgpolis ENO
 5. vluchtelingenwerk; statushouders/Oekraïne
12 juliGesloten
20 sept.Open
 1. Jaarplan beschermd wonen
 2. Verordening leerlingenvervoer
 3. Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo
18 okt.Gesloten
15 nov.Open
12 dec.Gesloten