De vergaderingen van de CMO Raad vinden meestal plaats op de 3e dinsdag van de maand. 
In onderstaande Lange Termijnagenda kunt u de exacte datum zien.

 • Tijd:     19.30 – 21.30 uur
 • Plaats:     Kulturhus: ruimte 21

 

Lange Termijn Agenda CMO-2021 (versie 2 maart 2021)

 

dinsdagLange termijn agenda CMO 2021Brainstorm(ongevraagd) AdviesCollege
19 jan.Besloten / digitaal   
  
 1. signalen uit de gemeenschap
 
  
 1. Concept Regionaal Kaderdocument Beschermd Thuis 2022 t/m 2030
 
Brief naar College “signalen uit de dorpsgemeenschap ” aan wethouder
  
 1. Werkwijze CMO / prioritering (1)
  o.a. monitor-gemeentelijke-adviesraden-sociaal-domein-2020
 
Aandachtspunten:
 • Inspiratie
 • Groep
 • Invloed
 • Achterban
 
  
16 febr.Besloten / digitaal   
  
 1. Werkwijze CMO / prioritering (2)
 2. RTG februari   
 3. gespecialiseerde cliëntondersteuning
   
 
     


(deelname klankbordgroep) pilotproject Reactie Freek Weers
 
 1. 2021.02.25 CMO ongevraagd advies m.b.t. Uitgangspuntennotitie jongerenwerk
 2. 2021.02.25 CMO ongevraagd advies Koerswijziging Mens en Welzijn
 
 
16 mrt.Open / digitaal   
  
 1. Sociaal domein
 
stand van zaken en adviezen 
 •  
 
 
  
 1. Jaarverslag 2020
 
   
  
 1. Aanwezigheid Wim Vrijhoef
 
Terugblik en nader overleg Reactie College op CMO adviezen:
 • Koerswijziging Mens en Welzijn
 • Kaderdocument Beschermd Thuis
 
20 aprilBesloten   
  
 1. Voorst onder Loep
  Voortgangsrapportage
 
info Roos Engelsman  
  
 1. Jongerenwerk
 
  
 • Jongerenwerk
 
Reactie College op CMO advies:
 • Jongerenwerk
 
  
 1. gesprek wethouder
 
   
18 meiOpen digitaal   
  
 1. Bruisende dorpen
 
Toelichting Chris Frencken  
  
 1. Participatie en wet Inburgering
 
Toelichting Jeannet van Zanten  
  
 1. Herziening LTA 2021
 
   
15 juniBesloten digitaal   
  
 1. Participatie/Bruisende dorpen (2)
 
 
 • zicht op beleidslijnen (per dorp verschillen)
 • ontbreken “dorpen” en positie van Twello
 • CMO-contact
 • functioneren website
 
  
  
 1. Herziening LTA 2021
 
Aanvulling vanuit CMO  
6 juliOpen (Irene)   
  
 1. Laaggeletterdheid
 
Info Mirjam Dijkman  
  
 1. Mens en Welzijn
 
Info Roel Terwijn  
  
 1. Plus OV
 
Raadsmededeling; toelichting Peter Krük  
  
 1. Klein Twello
 
Info Anne ten Vergert; brainstormsessie met CMO voor ontwikkeling beleid  
21 sept.Open (Irene)   
  
 1. Cliëntervaringsonderzoek
 
Voorst - Factsheet CEO Jeugd 2021 en CEO Wmo 2021  
  
 1. Terugkoppeling gesprek wethouder  2021.08.09
 
m.b.t. Burgerparticipatie; Samenstelling CMO; nieuwe manager Sociaal Domein en  huisvesting  
  
 1. Omgevingswet
 
Het webcollege “Omgevingswet in vogelvlucht” van de VNG; Aneta Haja  
19 okt.Besloten   
  
 1. Omgevingswet (vervolg)
 
m.n. raakvlak met het sociaal domein  
  
 1. Samenstelling CMO
 
o.a aanwas nieuwe leden  
16 nov.Open (Klein Twello)   
  
 1. Werkbezoek ABC de Cirkel
 
Info Annie Terwisscha, zorgmanager  
  
 1. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
 
info Peter Krük  
  
 1. Eenzaamheid
 
info Peter Krük  
  
 1. Nationaal Programma Onderwijs
 
Info Talytha Schotman  
  
 1. Cliëntervaringsonderzoek advies
 
Definitief ongevraagd adviesAdvies Cliëntervaringsonderzoek 
14 dec.Open   
  
 1. Ouderenbeleid - preventie
 
   
  
 1. Evaluatie cultuurcoach
 
   
  
 1. Koers jongerenwerk
 
   
  
 1. LAT 2022