Betalingen in 2022:

De uitkering wordt achteraf, aan het eind van elke maand betaald. De betaaldata zijn:

 • uitkering januari 2022: 28 januari 2022
 • uitkering februari 2022: 25 februari 2022
 • uitkering maart 2022: 28 maart 2022
 • uitkering april 2022: 28 april 2022
 • uitkering mei 2022 + vakantiegeld: 30 mei 2022
 • uitkering juni 2022: 28 juni 2022
 • uitkering juli 2022: 28 juli 2022
 • uitkering augustus 2022: 29 augustus 2022
 • uitkering september 2022: 28 september 2022
 • uitkering oktober 2022: 28 oktober 2022
 • uitkering november 2022 28 november 2022
 • uitkering december 2022: 28 december 2022

Tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk. Als u tijdens behandeling van uw aanvraag geen geld meer hebt om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kan misschien een voorschot worden verstrekt. Dit moet u overleggen met uw klantmanager.

Contact

U kunt bij vragen contact opnemen met de uitkeringsadministratie via telefoonnummer (0571) 279281 of e-mail uatv@voorst.nl