Betalingen in 2023:

De uitkering wordt achteraf, aan het eind van elke maand betaald. De betaaldata zijn:

 • uitkering januari 2023: 27 januari 2023
 • uitkering februari 2023: 27 februari 2023
 • uitkering maart 2023: 29 maart 2023
 • uitkering april 2023: 26 april 2023
 • uitkering mei 2023 + vakantiegeld: 30 mei 2023
 • uitkering juni 2023: 29 juni 2023
 • uitkering juli 2023: 28 juli 2023
 • uitkering augustus 2023: 29 augustus 2023
 • uitkering september 2023: 28 september 2023
 • uitkering oktober 2023: 27 oktober 2023
 • uitkering november 2023 28 november 2023
 • uitkering december 2023: 28 december 2023

Tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk. Als u tijdens behandeling van uw aanvraag geen geld meer hebt om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kan misschien een voorschot worden verstrekt. Dit moet u overleggen met uw klantmanager.

Contact

U kunt bij vragen contact opnemen met de uitkeringsadministratie via telefoonnummer (0571) 279281 of e-mail uatv@voorst.nl