Werk en inkomen

Problematische schulden? Zoek hulp! 

Heeft u ernstige schulden of dreigt u in een situatie terecht te komen dat u uw schulden niet meer kunt betalen? Dan kunnen wij u misschien hulp bieden bij het oplossen van die situatie. Trek aan de bel en neem contact met ons op over schuldhulpverlening

Kom uit je schuld!

Op de overheidswebsite komuitjeschuld.nl staan verhalen van mensen die te maken hebben met schulden. Deze ervaringsdeskundigen laten zien dat het iedereen kan overkomen, en dat hulp zoeken niet altijd even makkelijk is. 


Laag inkomen

Hebt u geen werk en ontvangt u geen vervangend inkomen (zoals een uitkering volgens de Ziektewet of de Werkloosheidswet)? Dan ondersteunen wij u bij het zoeken naar werk. U kunt een uitkering voor de kosten van levensonderhoud aanvragen. Bent u ouder dan 18 jaar dan is dat een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. De uitkering vervalt als u weer werk hebt gevonden.

Er zijn heel veel verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Er zijn bijvoorbeeld extra uitkeringen voor een studie, voor de aanschaf van een wasmachine of voor het lidmaatschap van een sportvereniging. Lees er hier alles over

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over het aanvragen van een uitkering? Of wilt u (gratis) hulp hierbij? Dan kunt u bij MEE terecht. Zij verzorgen binnen onze gemeente gratis en zonder doorverwijzing onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld met u meegaan naar een gesprek met de gemeente of het Maatschappelijk Netwerk Voorst. Hij of zij kijkt samen met u welke mogelijkheden er voor u zijn in de wet- en regelgeving en zoekt met u naar passende zorg of zorgorganisatie. De medewerkers helpen u ook bij het doen van een aanvraag.

Mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid kunnen gebruik maken van de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. U kunt Vriendendiensten bereiken via 0570 - 60 00 56 of clo@vriendendienstendeventer.nl.