Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. U vraagt de bijstand aan bij de gemeente.

Beschrijving

Let op!

Bijstand aanvragen vanwege het coronavirus

Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aanvragen. Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.
Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal); en
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal twaalf maanden. Dit kan één keer verlengd worden.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden.
Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente.
Als u een Bbz-uitkering ontvangt, hebt u geen recht meer op gewone bijstand. 

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

U neemt het volgende mee: 

 • geldig identiteitsbewijs, 
 • bankafschriften, 
 • huurcontract,
 • bewijs van vermogen,
 • bedrijfsplan
 • meest recente jaarrekening

U vraagt de bijstand aan bij het GROS, het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt. Het GROS is gevestigd in het gemeentehuis van Apeldoorn, Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn. Telefoon: 14 055. Website: www.hetgros.nl 

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.