Bent u ondernemer met tijdelijke financiƫle problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Beschrijving

Let op!

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tozo of TONK meer aanvragen. U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen als uw inkomen te laag is. Tot 1 januari 2022 zijn de voorwaarden voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aangepast.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Tot 1 januari 2022 gelden de volgende aangepaste voorwaarden:

 • U kunt ook over de afgelopen 2 maanden uitkering aanvragen.
 • De gemeente kijkt naar uw inkomen per kalendermaand om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
 • De gemeente neemt niet uw vermogen mee om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

U neemt het volgende mee: 

 • geldig identiteitsbewijs, 
 • bankafschriften, 
 • huurcontract,
 • bewijs van vermogen,
 • bedrijfsplan
 • meest recente jaarrekening

U vraagt de bijstand aan bij het GROS, het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt. Het GROS is gevestigd in het gemeentehuis van Apeldoorn, Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn. Telefoon: 14 055. Website: www.hetgros.nl 

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.