Als u te weinig geld heeft om van te leven, kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot het bedrag van de bijstandsnorm. U vraagt een bijstandsuitkering aan bij de gemeente. Dit kunt u doen in het gemeentehuis of online via DigiD (zie het kopje 'formulieren').

Beschrijving

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U hebt geen of weinig inkomsten (bijvoorbeeld uit werk of een uitkering).
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, eigen woning, auto, aandelen) mag niet te groot zijn.
 • U hebt geen recht (meer) op andere regelingen zoals een werkloosheidsuitkering of studiefinanciering.
 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 • U verblijft legaal in Nederland.

 

U kunt een bijstandsuitkering op 2 manieren aanvragen:

 1. U meldt zich bij de centrale balie in het gemeentehuis in Twello. Daar vult u een meldingsformulier in. Denk er aan dat u zich moet legitimeren.
 2. U kunt het formulier direct via DigiD invullen en verzenden. 

Wat gebeurt er na uw melding:

 • U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een klantmanager die uw recht op uitkering gaat beoordelen. Ook wordt er bekeken of er werk voor u beschikbaar is of komt.
 • Is er geen werk dan wordt bekeken of u recht hebt op een bijstandsuitkering. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst 4 weken actief naar werk zoeken voordat er een aanvraag om bijstand kan worden ingediend.
 • Houd er rekening mee dat u voor het aanvraaggesprek in ieder geval moet meenemen: uw paspoort of identiteitskaart, uw DigiD, bankafschriften, een ingevuld aanvraagformulier.
 • Als alle gegevens aanwezig zijn, ontvangt u binnen 8 weken na het indienen van het aanvraagformulier een beslissing op uw aanvraag.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het Sociaal Domein via algemeen telefoonnummer (0571) 27 9 281

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=48, pid=41)label =>protected'Aanvraag bijstandsuitkering via gemeente' (40 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/534/persoon/w-i-rechtmatigheid-tijdelijk-sd
        -
  ' (77 chars) sduId =>protected462499 (integer) uid =>protected48 (integer) _localizedUid =>protected48 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected48 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraag bijstandsuitkering via gemeente
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=49, pid=41)label =>protected'Bijstandsuitkering aanvragen op Werk.nl' (39 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering/' (73 chars)
    sduId =>protected462500 (integer)
    uid =>protected49 (integer)
    _localizedUid =>protected49 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected49 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Bijstandsuitkering aanvragen op Werk.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.