Als u te weinig geld heeft om van te leven, kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot het bedrag van de bijstandsnorm. U vraagt een bijstandsuitkering aan bij de gemeente. Dit kunt u doen in het gemeentehuis of online via DigiD (zie het kopje 'formulieren').

Beschrijving

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U hebt geen of weinig inkomsten (bijvoorbeeld uit werk of een uitkering).
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, eigen woning, auto, aandelen) mag niet te groot zijn.
 • U hebt geen recht (meer) op andere regelingen zoals een werkloosheidsuitkering of studiefinanciering.
 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 • U verblijft legaal in Nederland.

 

U kunt een bijstandsuitkering op 2 manieren aanvragen:

 1. U meldt zich bij de centrale balie in het gemeentehuis in Twello. Daar vult u een meldingsformulier in. Denk er aan dat u zich moet legitimeren.
 2. U kunt het formulier direct via Digi-D invullen en verzenden. 

Wat gebeurt er na uw melding:

 • U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een klantmanager die uw recht op uitkering gaat beoordelen. Ook wordt er bekeken of er werk voor u beschikbaar is of komt.
 • Is er geen werk dan wordt bekeken of u recht hebt op een bijstandsuitkering. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst 4 weken actief naar werk zoeken voordat er een aanvraag om bijstand kan worden ingediend.
 • Houd er rekening mee dat u voor het aanvraaggesprek in ieder geval moet meenemen: uw paspoort of identiteitskaart, uw DigiD, bankafschriften, een ingevuld aanvraagformulier.
 • Als alle gegevens aanwezig zijn, ontvangt u binnen 8 weken na het indienen van het aanvraagformulier een beslissing op uw aanvraag.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het Sociaal Domein via algemeen telefoonnummer (0571) 27 9 281

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.