Sinds 1 januari 2015 bestaat de studietoeslag. Deze toeslag is voor studenten met een beperking.

Beschrijving

Veel studenten hebben een bijbaantje naast hun studie. Studenten met een structurele medische beperking zijn niet in staat om bij te verdienen naast hun studie. Voor hen is er de studietoeslag. De toeslag is een steuntje in de rug om aan een studie te beginnen en een diploma te halen. Daarmee wordt de kans op arbeidsmarkt vergroot.

Wat u moet weten:

 • U ontvangt de studietoeslag aan het eind van iedere maand;
 • Krijgt u meer dan € 211,67 stagevergoeding? Dan krijgt u minder studietoeslag.
 • Gaat u in de (zomer)vakantie werken? Dan verliest u tijdelijk het recht op de studietoeslag. U kunt na de vakantie een nieuwe aanvraag indienen.

Verandert er iets in de situatie? Als u bijvoorbeeld weer kunt werken naast de opleiding of als u gestopt bent met de opleiding? Geef dit meteen aan ons door. Dan krijgt u geen studietoeslag meer.

Heeft u te veel studietoeslag ontvangen? Dan moet u dit aan ons terugbetalen.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Voorst;
 • U ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 200 (WSF) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos);
 • U bent door een structurele medische beperking niet in staat om naast je studie bij te verdienen;
 • U heeft geen Wajong-uitkering.

Aanpak

Zo vraagt u de studietoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier in;
 • Stuur de gevraagde bewijsstukken mee.

Het formulier en de stukken mailt u naar gemeente@voorst.nl. (Heeft u een zaaknummer? Vermeld dit dan in uw mail. We kunnen uw bericht dan sneller verwerken. Het zaaknummer staat bij aanvragen bovenaan in de brief.)

U kunt de stukken ook per post sturen naar:

Gemeente Voorst
Vakgroep Inkomen
Postbus 9000
7390 HA  Twello

Contact

Heeft u vragen over de studietoeslag? Neem dan contact op met de vakgroep inkomen: (0571) 27 99 11.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

Wetgeving

Formulieren

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt deze persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt de gegevens alleen voor het verwerken van de aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van de aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen de gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Downloads