De meeste inwoners van Voorst redden het prima zelf. Maar soms zijn er vragen waar u zelf niet goed uit komt, of is er behoefte aan een steuntje in de rug. Als er bijvoorbeeld financiële problemen zijn, bij het langer zelfstandig wonen of om mee te doen in de maatschappij. U kunt hierover praten met uw partner, familie, vrienden of buren.

Komt u er niet goed uit, of is er meer aan de hand?

In de gemeente Voorst werken verschillende professionals en vrijwilligers samen in de maatschappelijke ondersteuning. Zij ondersteunen u graag bij het vinden van een antwoord op uw vraag.

Frontoffice maatschappelijke ondersteuning

De medewerkers frontoffice maatschappelijke ondersteuning zijn het eerste aanspreekpunt voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Voorst. Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben kunnen bij de frontoffice maatschappelijke ondersteuning in het gemeentehuis terecht met hun vragen over maatschappelijke thema’s zoals: langer zelfstandig wonen, ondersteuning thuis (Wet maatschappelijke ondersteuning), hulp bij financiële zorgen en zorgen om een familielid of kennis. En ook voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien, waar het Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst (CJG Voorst) zich specifiek op richt. De medewerkers frontoffice maatschappelijke ondersteuning zijn ervaren in het snel helder krijgen van uw vraag. Ze zijn goed op de hoogte van de verschillende regelingen en de sociale kaart, en helpen u bij het vinden van een antwoord. Of ze geven direct een antwoord met informatie en advies op uw vraag.

Sociale kaart

We ondersteunen de zelfredzaamheid en eigen kracht van onze inwoners. Oplossingen zijn ook in uw eigen netwerk, buurt of dorp te vinden. We investeren in oplossingen die hieraan bijdragen zoals groepsactiviteiten, vrij toegankelijke voorzieningen en bruisende dorpen. Voordat u een beroep op de gemeente doet, kan de sociale kaart op kijkindekernen.nl helpen bij het vinden van deze oplossingen.

Team inwonersondersteuning

De medewerkers frontoffice maatschappelijke ondersteuning kunnen u ook met uw vraag naar het team inwonersondersteuning verwijzen. Het team inwonersondersteuning bestaat uit medewerkers van Stimenz, MEE en wijkverpleegkundigen. Het team onderzoekt samen met u uw hulpvraag tijdens een aantal gesprekken en begeleiden u mogelijk al naar de passende voorzieningen. Het team inwonersondersteuning werkt zonder indicatie en is daarmee vrij toegankelijk voor al onze inwoners. Daarnaast werken zij nauw samen met de consulenten van de gemeente Voorst. We delen onze werkvloer en kunnen ook samenwerken in digitale dossiers. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.

Andere partners

In de gemeente Voorst werken we met veel betrokken partijen samen. Dit doen we niet alleen met team inwonersondersteuning maar ook met andere partners zoals Mens en Welzijn. Zo organiseert Mens en Welzijn onder andere ontmoetingsplekken, samen met vrijwilligersorganisaties, waar u terecht kunt voor sociaal contact, zinvolle daginvulling of dagstructuur. Als wij denken dat een andere organisatie uw vraag beter kan beantwoorden, dan begeleiden wij u naar die organisatie. Het uitgangspunt is dat wij dit mét u doen en niet namens u. Het kan ook zijn dat er iets anders of meer nodig is dan dat team inwonersondersteuning of een van onze andere partners u kan bieden. In dat geval onderzoeken wij met u of een indicatie nodig is voor passende hulpverlening. De consulenten van de gemeente bepalen tijdens een persoonlijk gesprek de noodzaak van deze voorzieningen. Indien gewenst kunt u tijdens dit gesprek steun vragen van iemand uit uw netwerk of het team inwonersondersteuning betrekken.

Het gesprek

Het gesprek kan thuis of op een andere plek plaats vinden. Tijdens het gesprek brengt u samen met de consulent de vragen in kaart en kijkt u samen welke mogelijkheden er zijn voor het beantwoorden van de vraag. Wat kunt u zelf, wat kunnen mensen in de omgeving betekenen en waar is een voorziening of begeleiding nodig?

Na het eerste gesprek ontvangt u van ons een gespreksverslag. In dit verslag staat een samenvatting en de uitkomst van het gesprek dat u met de consulent heeft gevoerd. Het kan zijn dat u het niet eens bent met de inhoud van het gesprek of de uitkomst van het gesprek. Wat u dan kunt doen staat in deze folder (pdf - 0,2 MB) .

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedere inwoner heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Een onafhankelijke cliëntondersteuner weet welke voorzieningen er in uw buurt zijn. Hij of zij kent de wetten en regels om mensen met een beperking te helpen. Weet u zelf niet goed wat u nodig heeft? Dan helpt de cliëntondersteuner u om dit duidelijk te maken. De cliëntondersteuner vertelt ook welke mogelijkheden er zijn. En hoe u die ondersteuning kunt aanvragen.

Neem voor onafhankelijke cliëntondersteuning contact op met MEE of Vriendendiensten Deventer.
MEE: mee.nl/clientondersteuning of 0900-999 88 88.
Vriendendiensten Deventer: vriendendienstendeventer.nl of 0570-61 37 47.

Contact

Inloopspreekuur gemeentehuis: werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Wilt u liever niet wachten? Maak dan eerst een afspraak.
Telefoon: 0571 – 27 99 11
E-mail: maatschappelijkeondersteuning@voorst.nl