Zorg

Op 1 januari 2015  is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) ingevoerd. De Wmo heeft als hoofddoel: meedoen. Daarom regelt de wet de ondersteuning, begeleiding en verzorging thuis van langdurig zieken, ouderen, mensen met een beperking of een hulpvraag. Zo stimuleert de Wmo dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont en mee doet in de samenleving.

De gemeente coördineert de uitvoering. Medische verzorging valt erbuiten net als verblijf in instellingen. Het gaat om allerlei voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, zoals: rolstoelen, woonvoorzieningen, dagbesteding of individuele begeleiding.


Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg? Heeft u een vraag over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking? Of over het aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een uitkering? U kunt met al deze vragen bij MEE terecht. Zij verzorgen binnen onze gemeente gratis en zonder doorverwijzing onafhankelijke clientondersteuning. De clientondersteuner kan bijvoorbeeld met u meegaan naar een gesprek met de gemeente of het Maatschappelijk Netwerk Voorst. Hij of zij kijkt samen met u welke mogelijkheden er voor u zijn in de wet- en regelgeving en zoekt met u naar passende zorg of zorgorganisatie. De medewerkers helpen u ook bij het doen van een aanvraag.

Mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid kunnen gebruik maken van de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. U kunt Vriendendiensten bereiken via 0570 - 60 00 56 of clo@vriendendienstendeventer.nl.