Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Neem contact op met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning.

Beschrijving

Als mantelzorger zorgt u vrijwillig voor uw hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Dit hoeft u niet alleen te doen. Zeker niet als uw taak te zwaar voor u wordt. Binnen onze gemeente kunt u bij Stichting Mens en Welzijn Voorst terecht voor ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld van een vrijwilliger. U krijgt daar ook te horen welke regelingen er voor u zijn. Zo krijgt u een steuntje in de rug en hulp als dat nodig is.

Voor ondersteuning voor mantelzorg kunt u contact opnemen met stichting Mens en Welzijn Voorst.

Stichting Mens en Welzijn Voorst, algemeen telefoonnummer (0571) 27 90 90 of e-mail info@mensenwelzijn.nl. De stichting is gevestigd aan Jachtlustplein 11, 7391BW in Twello.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.