Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt ondersteuning, begeleiding en verzorging thuis van langdurige zieken, ouderen, mensen met een beperking of een hulpvraag. Zo zorgt de Wmo dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont en mee doet in de samenleving. De gemeente regelt de uitvoering hiervan via maatschappelijke ondersteuning.

Het doel van de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel: meedoen. Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat betekent nogal wat, want dat kan niet iedereen zomaar. Soms zijn er beperkingen en heeft iemand ondersteuning nodig om mee te kunnen doen. Daarbij kijken we niet alleen naar wat iemand niet meer kan, maar juist ook naar wat iemand nog wel kan doen. Samen met u verkennen we de mogelijkheden. Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. Maar wanneer u echt niet kunt deelnemen aan de samenleving, dan ondersteunt de gemeente u. Bijvoorbeeld met een maatwerkvoorziening.

Sociaal werk Stimenz

In Voorst biedt Stimenz algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk en schuldhulpverlening. De sociaal werkers van Stimenz gaan samen met u op zoek naar een oplossing die past. Lees er hier meer over.

Huidig Wmo beleid

Het huidige Wmo-beleid van de gemeente Voorst vindt u hier (pdf - 1,3 MB) . Meedoen en meedenken zijn uitgangspunten van de Wmo. Dit betekent dat wij ook graag uw mening horen over het wmo-beleid. Daarom bieden wij aan om aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van ouderenbonden, verenigingen of belangengroeperingen en cliëntenraden om mondeling een nadere toelichting te geven op de inhoud en uitvoering van de Wmo. Mocht u daarvan gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met Peter Krük via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of e-mail peter.k@voorst.nl


Meldpunt klachten Wmo

Het kan voorkomen dat er fouten worden gemaakt of dat u zich benadeeld voelt. In dat geval kunt u een klacht indienen. 

  • Gaat uw klacht over het handelen van de gemeente of van een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht of een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
  • Gaat uw klacht over een uitvoerende organisatie of een medewerker hiervan? Dan kunt u uw klacht eerst bij de organisatie zelf indienen. Dit kan bijvoorbeeld het vervoersbedrijf zijn, of een thuiszorgorganisatie. Als gemeente horen wij ook graag van de klacht zodat wij er in onze samenwerking met de organisatie rekening mee kunnen houden. Wij zorgen dan niet voor een beslissing of afhandeling, maar gebruiken uw klacht om de dienstverlening te verbeteren en (anoniem) te bespreken met de organisatie.   

Formulier meldpunt klachten Wmo