Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied ofwel portefeuille. Maar over het gebruiken van bepaalde bevoegdheden moet door het college samen besloten worden. B&W beslissen bij meerderheid van stemmen. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Er zijn drie wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Het college legt verantwoording af over het beleid aan de gemeenteraad.

Gemeentesecretaris en ambtenaren

De gemeenteraad wordt bijgestaan door de raadsgriffier. Het college van B&W krijgt ondersteuning van de gemeentesecretaris. Hij of zij zorgt dat alle ambtelijke zaken zo goed mogelijk worden afgewikkeld. De ambtenaren (of medewerkers van de gemeente) bereiden beslissingen van het college en de raad voor. Zij spotten problemen, bekijken mogelijke oplossingen, stellen adviezen op en voeren beslissingen uit.

Het huidige college van B&W van de gemeente Voorst bestaat uit:

Coalitieprogramma

Het coalitieakkoord 'Samen beter' geeft de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de raadsperiode 2022-2026 weer. Hierin staan de afspraken van de coalitiepartijen, die richting geven aan de komende vier jaar. Het is bewust een akkoord dat de koers voor de komende jaren beschrijft op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor wensen van inwoners en is bijsturing mogelijk als de omstandigheden daar om vragen. Voorst heeft veel te bieden en is een bijzonder levendige gemeente, waar we trots op zijn. Maar wonen, werken, recreatie, landbouw en de energietransitie leggen allemaal een claim op de beschikbare ruimte. Dit vraagt om een goede afweging, maar vooral ook om het goede gesprek. De coalitie wil samen met inwoners die afweging maken en kiest voor actieve participatie bij projecten. Alle inwoners van Voorst verdienen een goed functionerend gemeentebestuur dat zich volop inzet voor de samenleving. Hoe de coalitie dat wil doen, is vastgelegd in een bestuurlijk kompas. De nieuwe coalitie steekt met veel plezier de handen uit de mouwen voor Voorst. Efficiƫnt en dienstbaar, met oog voor het unieke karakter van Voorst. Voor de mensen, voor de toekomst. Samen beter.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag aan de burgemeester of een wethouder of wilt u een afspraak maken? Dit kan via het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: 0571-27 93 24
E-mail: bestuurssecretariaat@voorst.nl

Wilt u uitnodigingen voor representatieve activiteiten minimaal drie weken van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretariaat? Zo kan voldoende tijd voor voorbereiding worden gepland.