College van burgemeester en wethouders (B&W)

Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied ofwel portefeuille. Maar over het gebruiken van bepaalde bevoegdheden moet door het college samen besloten worden. B&W beslissen bij meerderheid van stemmen. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Er zijn vier wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Het college legt verantwoording af over het beleid aan de gemeenteraad.

Gemeentesecretaris en ambtenaren

De gemeenteraad wordt bijgestaan door de raadsgriffier. Het college van B&W krijgt ondersteuning van de gemeentesecretaris. Hij of zij zorgt dat alle ambtelijke zaken zo goed mogelijk worden afgewikkeld. De ambtenaren (of medewerkers van de gemeente) bereiden beslissingen van het college en de raad voor. Zij spotten problemen, bekijken mogelijke oplossingen, stellen adviezen op en voeren beslissingen uit.

Het huidige college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Voorst bestaat uit:

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma ┬┤Visie met ambitie┬┤ (pdf - 0,3 MB)  geeft de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de huidige raadsperiode weer. De komende vier jaar worden gekenmerkt door de aandacht voor duurzaamheid (met als leidraad Inwoners, Leefomgeving en Verdiensten). Belangrijke thema's zijn: preventie, de nieuwe Omgevingswet, zorg voor de juiste woningbouw en het openstaan voor de initiatieven van inwoners.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag aan de burgemeester of een wethouder of wilt u een afspraak maken? Dit kan via de secretaresse, Ans Hendriks.

Telefoonnummer: (0571) 27 93 17
E-mail: a.hendriks@voorst.nl

Wilt u uitnodigingen voor representatieve activiteiten minimaal drie weken van tevoren aanmelden bij de secretaresse? Zo kan voldoende tijd voor voorbereiding worden gepland.