Portefeuille

 • 1e locoburgemeester
 • Jeugd en Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Integratie en asielopvang
 • Werk en inkomen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Gezondheid
 • Sport
 • Diversiteit en inclusiviteit

Dorpswethouder

Klarenbeek, Steenenkamer, De Vecht

Nevenactiviteiten

 • Helder Beheerd / HB B.V. – aandeelhouder 
 • Surion - consultancy trainingen project- & interimmanagement – eenmanszaak (betaalde functie)

Nevenactiviteiten uit hoofde van de functie

 • Lid algemeen bestuur GGD – Noord-Oost Gelderland
 • Lid audit commissie GGD – Noord-Oost Gelderland
 • Lid bestuur Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
 • Deelnemend lid Salland United

Contact

Volg mij ook op