Wethouder Peter Wormskamp

Portefeuille

  • Jeugd en Onderwijs
  • Kunst en cultuur
  • Integratie en asielopvang
  • Werk en inkomen
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Gezondheid
  • Sport
  • Diversiteit en inclusiviteit

Dorpswethouder:

Klarenbeek, Steenenkamer, De Vecht

Contact