Portefeuille

 • 2e locoburgemeester
 • Openbare ruimte
 • Mobiliteit
 • Riolering
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Financiën
 • Middelen (P&O, ICT, Belastingen)
 • Grondexploitatie
 • Economie en toerisme

Dorpswethouder

Terwolde, Bussloo, Wilp, Nijbroek

Nevenactiviteiten

 • Lid Raad van Toezicht Burenservice Hattem (onbetaalde functie)
 • Onafhankelijk Voorzitter van het Gezamenlijk College van Deskundigen voor de Wet “ Kwaliteitsborging voor het bouwen” (betaalde functie)
 • Bestuurslid Arbeiders Muziekvereniging Ontwaakt Hattem (onbetaalde functie)
 • Statenlid Provincie Gelderland (betaalde functie t/m 9 november 2022)

Contact

Volg mij ook op