Hier vindt u onder elkaar een aantal websites met informatie die een relatie hebben tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)
  Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst (CJG)
  Het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Voorst regelt voor de gemeente alle jeugdhulp. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
 • Gehandicapten startpagina
  Bent u zelf gehandicapt of iemand in uw directe omgeving? Op deze pagina vind u álles over handicaps
 • GGNet
  GGNet heeft alle soorten psychische hulp in huis. Hulp die bij u en uw klachten past.
 • Hulpmiddelenwijzer Vilans
  Hier vindt u informatie over hulpmiddelen. Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker maken. Deze onafhankelijke site helpt u een bewuste keuze te maken.
 • Ieder(in)
  Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.
 • Medisch Centrum Twello
  Medisch Centrum Twello is een nieuw en modern centrum waarin diverse disciplines onder één dak zijn samengebracht. Met name een huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk, een logopodie, podotherapie, prikstation en een apotheek. Op onze website informeren we u graag over de vele mogelijkheden binnen ons Medisch Centrum.
 • Meerkosten.nl
  Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!
 • Mezzo voor Mantelzorgers
  Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Op deze pagina ziet u wat Mezzo voor u kan betekenen.
 • Nationale Zorgnummer
  Vragen over zorg, ondersteuning en participatie? Het Nationale Zorgnummer is dé advieslijn over zorg, ondersteuning en participatie. U krijgt antwoord op uw vragen en helpt ons op te komen voor uw belangen.
 • Per Saldo
  Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).
 • PlusOV
  PlusOV is de regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In opdracht van deze gemeenten zijn wij beschikbaar om uw vervoer te regelen. Wij vervoeren mensen volgens vaste routes, op vaste dagen en tijdstippen. Denk hierbij aan het leerlingenvervoer en het dagbestedingsvervoer. Ook vervoeren we mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer.
 • Regelhulp.nl
  Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.
 • RegelZorg
  Regelzorg is het adres voor goedkope rijbewijs- of medische keuringen.
 • Stimenz sociaal werk
  Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor (onder andere) de gemeente Voorst. Inwoners van ons werkgebied kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de 180 medewerkers en ongeveer 900 vrijwilligers van Stimenz. Samen maken we werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht.
 • Wegwijs dementie Voorst
  Wegwijs Dementie Voorst stelt zich ten doel om cliënten en hun mantelzorgers vanaf het begin van het ziekteproces beter te ondersteunen en begeleiden. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk persoonlijk regie voeren in hun leven en dat zij en hun mantelzorgers daarbij ondersteund worden wanneer de regie, een van de belangrijkste kenmerken van dementie, hen ontglipt.
 • Zorgbelang
  U kunt bij Adviespunt Zorgbelang terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. Adviespunt Zorgbelang geeft informatie, advies en ondersteuning. Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wilt u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen?  Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? Adviespunt Zorgbelang helpt u verder. 
 • Zorgsaam
  Kruisvereniging Zorgsaam staat u met raad en daad bij. In de Zorgsaam Winkel (open per 16 juni 2020 aan de Duistervoordseweg in Twello) zijn talloze producten en hulpmiddelen te vinden die het dagelijks leven vereenvoudigen. Zodat u onbezorgd kunt leven. Zorgsaam is een ledenvereniging zonder winstoogmerk dat geen gebruik maakt van overheidssubsidies of andere financiering. Dat maakt een onafhankelijke en adviserende rol mogelijk. 
 • ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
  Op deze website ziet u welke zorgaanbieders door gemeenten in Midden-IJssel/Oost-Veluwe gecontracteerd zijn. Deze website richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wmo zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie of beschikking van de gemeente hebben gekregen. U kunt verschillende keuzes maken. Bijvoorbeeld qua type hulp of specialisme van de zorgaanbieder. Bij een indicatie of beschikking kunt u dan mogelijk uit deze aanbieders een keuze maken, in overleg met de gemeente waar u woont. Deze website is een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.